Vi hjelper dere med å navigere i et komplekst landskap i kontinuerlig endring

Siden 2008 har vi kombinert finansiell, regulatorisk og teknologisk ekspertise for å støtte finansbransjen med innsikt og erfaring og hjelpe våre kunder med å navigere i et GRC-landskap (governance, risk, compliance) som er komplekst og i kontinuerlig endring.

Vi hjelper dere med å navigere i et komplekst landskap i kontinuerlig endring On this page
Aker Brygge Oslo

Økt digitalisering og regulatorisk kompleksitet gjør det utfordrende for finansielle foretak å holde seg oppdatert og etterleve den økende mengden av krav og forventninger som stilles.

Med dette som drivkraft samler vi de skarpeste hodene i ett selskap for å oppnå en grundig forståelse av den moderne finansbransjen.

Hva vi gjør

Vi hjelper dere med å navigere i et komplekst landskap i kontinuerlig endring

Compliance

Med lang erfaring innen regeletterlevelse og regulatoriske problemstillinger, tilbyr Advisense råd og støtte til compliancefunksjoner, styret, administrerende direktør og ledergrupper. Med vår innsikt i markedet og beste praksis, bistår vi med blant annet utvikling av risikobaserte compliance-rammeverk, opplæring i nytt eller endret regelverk eller relevante kontrollaktiviteter. I tillegg til rådgivning og støtte kan Advisense også bistå selskaper i midlertidige complianceroller.

Vi hjelper dere med å navigere i et komplekst landskap i kontinuerlig endring Les mer om Compliance
Vi hjelper dere med å navigere i et komplekst landskap i kontinuerlig endring

Risikostyring

Advisense jobber med risikostyring på tvers av bransjer og nivåer, i de kvalitative og kvantitative risikoområdene og kan hjelpe med overordnede strategiske vurderinger, så vel som operasjonalisering av initiativer. Våre spesialister kan blant annet støtte i utvikling risikoappetittsrammeverk, risikostyring i praksis, ICAAP, stresstesting, gjenopprettingsplaner, modellutvikling og validering av kredittmodeller.

Vi hjelper dere med å navigere i et komplekst landskap i kontinuerlig endring Les mer om risikostyrning
Vi hjelper dere med å navigere i et komplekst landskap i kontinuerlig endring

Digital Sikkerhet

Advisense har vokst til et topp fagmiljø i Norge for informasjonssikkerhet og cybersikkerhet. Vi bruker vår ekspertise for å sikre varig verdi til alle sektorer ved å identifisere cybertrusler, vurdere risiko, og anbefale effektive sikkerhetstiltak. Som en pålitelig partner, bistår vi kunder gjennom hele implementeringsfasen.

Vi tilbyr både strategisk og teknisk rådgivning, modenhetsanalyser, sikkerhetstesting, arkitekturløft med mer. Vår ekspertise omfatter også forståelse av lovgivning, regulatoriske krav, standarder og anbefalte praksiser for ulike bransjer.

Vi hjelper dere med å navigere i et komplekst landskap i kontinuerlig endring Les mer om Digital Sikkerhet
Vi hjelper dere med å navigere i et komplekst landskap i kontinuerlig endring

Personvern

Personopplysninger har stor verdi, blant annet i til markedsføring, kundeinnsikt og trening av kunstig intelligens. Håndtering av personopplysningen må gjøres på en forsvarlig måte for å realisere verdiene fullt ut.

Konsulentene i Advisense kombinerer inngående kjennskap til personvernforordningen (GDPR), med praktisk erfaring fra mange sektorer. Vi bistår store og små virksomheter med dokumentasjon, risikovurderinger, opplæring og etablering av styringssystemer og mye mer.

Vi hjelper dere med å navigere i et komplekst landskap i kontinuerlig endring Les mer om Personvern
Vi hjelper dere med å navigere i et komplekst landskap i kontinuerlig endring

ESG

ESG ikke er ikke lenger en “add on”, men en sentral del av virksomheten i finansforetak og andre organisasjoner. Advisense tilbyr regulatorisk og praktisk veiledning knyttet til hvordan ESG kan integreres i kjernevirksomheten. Vi har et dedikert team med omfattende ESG- og bærekraftserfaring. Vi er rett på sak med praktiske råd, og vårt mål er at selskapene vi jobber med skal komme styrket ut av samarbeidet og være rustet til å håndtere egne ESG-utfordringer på lang sikt.

Vi hjelper dere med å navigere i et komplekst landskap i kontinuerlig endring Les mer om ESG
Vi hjelper dere med å navigere i et komplekst landskap i kontinuerlig endring

AML & Financial Crime Prevention

Det er et økende fokus fra myndighetene på arbeidet med anti-hvitvasking, -terrorfinansiering og andre former for økonomisk kriminalitet, både globalt og nasjonalt. Advisense har observert at mange foretak innen finansiell sektor har identifisert et behov for en profesjonell partner for å holde tritt med de stadig økende kravene og for å sikre effektive tiltak. Advisense har konsulenter innen AML og FCP som vil kunne sikre ekspertise, effektivitet og kvalitet innen dette området.

Vi hjelper dere med å navigere i et komplekst landskap i kontinuerlig endring Les mer om AML & Financial Crime Prevention
Vi hjelper dere med å navigere i et komplekst landskap i kontinuerlig endring

Tech Solutions

Advisense kombinerer spisskompetanse innen kvantitativ finans med programvareutvikling. Resultatet er handlingsorientert innsikt, basert på data som er skapt og benyttet i kundens daglige virksomhet.
Våre løsninger automatiserer og digitaliserer kundens arbeid. De gir mulighet for å forbedre effektiviteten, spare tid og kostnader, få bedre etterlevelse og øke lønnsomheten.

Vi drives av vår lidenskap for smart teknologi. Våre team kombinerer dyptgående ekspertise, finansiell analyse og risikostyring med solid kompetanse innenfor programvareutvikling.

Vi hjelper dere med å navigere i et komplekst landskap i kontinuerlig endring Les mer om Tech Solutions
Vi hjelper dere med å navigere i et komplekst landskap i kontinuerlig endring

FCG Fonder

FCG Fonder er et fondsselskap med lisens til å forvalte aksjefond (UCITS), spesialfond og alternative investeringsfond (AIF). Vi tilbyr markedsledende fondsselskapstjenester til kapitalforvaltere og profesjonelle investorer.

Med spesialkompetanse innen fondsstrukturering, etterlevelse av regelverk, risiko, administrasjon, kapitalforvaltning, markedsføring og distribusjon, leverer vi omfattende tjenester og skreddersydde løsninger på det nordiske markedet.

Vi hjelper dere med å navigere i et komplekst landskap i kontinuerlig endring Les mer om FCG Fonder

Grunnlagt

2008

Eksperter

500+

Kontorer

10

 

Vår Visjon & Misjon

Som fageksperter tilbyr vi pålitelige, innovative og praktiske løsninger, utviklet for å gi verdi i dag og i framtiden. Som partnere støtter vi våre kunder proaktivt gjennom alle steg i prosessen, fra identifisering og analyse til rådgivning og implementering, og kan også tilby løsninger for utkontraktering.

Vi ønsker at våre kunder skal lykkes. Som samarbeidspartnere er vi proaktive og hjelper dem å navigere i et GRC-landskap i stadig endring. Sammen skaper vi bærekraftig virksomhetsstyring, med risiko- og compliance-løsninger som er skreddersydd etter kundenes behov.

Vår visjon

At skape en bærekraftig fremtid for mennesker, næringsliv og samfunn gjennom en sunn finansnæring.

Vår misjon

Som betrodd partner er vi proaktive og hjelper våre kunder med å navigere i et GRC-landskap i kontinuerlig forandring. Sammen skaper vi bærekraftig virksomhetsstyring, med risiko- og compliance-løsninger skreddersydd etter kundenes behov.

 

Let our client stories inspire you

Siste nytt

Hvem vi er

Vi hjelper dere med å navigere i et komplekst landskap i kontinuerlig endring

KOMPETENTE OG DEDIKERTE

Vi baserer våre bransjeledende løsninger på analyse av fakta og vår faglige ekspertise. Vi gir kundene våre et helhetlig syn på finansbransjen ved å bruke hele vårt kompetansespekter.

Vi hjelper dere med å navigere i et komplekst landskap i kontinuerlig endring

EN KREATIV OG DRIVENDE KRAFT

Vi er proaktive. Vi omgjør innsikt til handling, og møter utfordringer med løsninger. Vår søken etter bærekraftig innovasjon stopper ikke, og vi arbeider kontinuerlig med å levere de beste resultatene til våre kunder.

Vi hjelper dere med å navigere i et komplekst landskap i kontinuerlig endring

PERSONLIGE OG JORDNÆRE

Vi jobber i partnerskap, side ved side med våre kunder. Vi sikrer at vi forstår kundenes unike situasjon, og støtter dem gjennom de utfordringene de måtte ha. Vi bygger langvarige relasjoner ved å anvende vår ekspertise og erfaring for å gjøre en reell forskjell for våre kunder.

Vi hjelper dere med å navigere i et komplekst landskap i kontinuerlig endring

ÅPNE OG INKLUDERENDE

For oss er mangfold en forutsetning for å kunne bli et mer innovativt, dynamisk og vellykket selskap. Vi mener at alle skal høres og inkluderes, og legger derfor vekt på mangfold og likestilling blant annet i vår rekrutteringsprosess.