Autamme navigoimaan muuttuvassa ja monimutkaisemmassa toimintaympäristössä

Vuodesta 2008 asti olemme yhdistäneet rahoituksen, sääntelyn ja teknologian asiantuntijat tukeaksemme ja haastaaksemme rahoitusalaa näkemyksillä ja kokemuksella auttaen asiakkaitamme navigoimaan muuttuvassa ja monimutkaisessa GRC-ympäristössä.

Autamme navigoimaan muuttuvassa ja monimutkaisemmassa toimintaympäristössä On this page
picture over helsinki cathedral

Digitalisoitumisen vauhti ja kasvava sääntelyn monimutkaisuus vaikeuttavat finanssialan yritysten kykyä pysyä muutosten tahdissa mukana ja vastata kasvaviin vaatimuksiin.

Olemme pyrkineet kokoamaan yhteen kyvykkäimmät asiantuntijat etsimään kokonaisvaltaista ymmärrystä nykyisestä rahoitusalan toimintaympäristöstä, kaikki yhdessä yrityksessä.

Mitä teemme

Autamme navigoimaan muuttuvassa ja monimutkaisemmassa toimintaympäristössä

Advisory

Olemme johtava GRC-konsultoinnin tarjoaja. Meillä työskentelee riskien ja pääoman hallintaan, complianceen ja valvontaan, governanceen, luottoprosesseihin & luotonhallintaan, talous & treasury -toimintoihin, RegTechiin ja sisäiseen valvontaan erikoistuneita asiantuntijoita. Tarjoamme luotettavia, innovatiivisia ja käytännönläheisiä ratkaisuja, jotka luovat arvoa sekä nyt että tulevaisuudessa.

Olemme erikoistuneet rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisen sääntelyyn ja sen soveltamiseen, valvontaan (AML/CTF) sekä asiakkaan tuntemisen (KYC) käytänteisiin. Tarjoamme asiakkaillemme räätälöidyt käytännönläheiset palvelut rahanpesulain vaatimuksien ja velvoitteiden täyttämiseen.

Olemme omistautuneita auttamaan rahoitusalan yrityksiä pysymään sääntelynmukaisina, tietoisina riskeistä sekä ennakoimaan muutoksia nykyisessä toimintaympäristössä digitalisaation ja sääntelyn lisääntyessä.

Olemme toimialamme Pohjois-Euroopan markkinajohtaja. Olemme saavuttaneet aseman keskittymällä ydinosaamisalueisiimme sekä rekrytoimalla vain alamme parhaimpia asiantuntijoita.

Autamme navigoimaan muuttuvassa ja monimutkaisemmassa toimintaympäristössä Lue lisää täältä
Autamme navigoimaan muuttuvassa ja monimutkaisemmassa toimintaympäristössä

Managed Services

Tarjoamme Managed Services -palveluja räätälöitynä asiakkaidemme tarpeisiin, yhdistäen sääntelyasiantuntijuuden teknisiin ratkaisuihin. Asiakkaidemme toiminnan ja GRC-ratkaisujen syvällisen ymmärtämisen myötä pystymme varmistamaan kustannustehokkaat ja sääntelynmukaiset liiketoimintaprosessit.

Mahdollistamme asiakkaillemme tiimimme resurssien, parhaiden toimintatapojen sekä teknologisen osaamisen hyödyntämisen. Kanssamme toimimalla saatte etua alan johtavan asemamme ansiosta, osaamisemme muutettuna käytännönläheisiksi ratkaisuiksi ja palveluiksi.

Autamme navigoimaan muuttuvassa ja monimutkaisemmassa toimintaympäristössä Lue lisää täältä
Autamme navigoimaan muuttuvassa ja monimutkaisemmassa toimintaympäristössä

Tech Solutions

Olemme yhdistäneet huippuosaamisen rahoitusalan kvantitatiivisessa analyysissä sekä ohjelmistokehityksessä. Tuloksena on syvällistä käyttökelpoista tietoa päivittäisen liiketoiminnan tuottamasta ja hyödyntävästä datasta.

Tarjoamamme ohjelmistoratkaisut automatisoivat sekä digitalisoivat työtä. Tämä mahdollistaa tehokkuuden kasvun, ajan sekä kustannusten säästämisen, paremmin sääntelyyn mukautuvan toiminnan ja tuloksentekokyvyn kasvun.

Meitä ajaa intohimo älykkääseen teknologiaan. Tiimeissämme yhdistyy vahva asiantuntijuus compliance -toiminnoista, talouden & rahoituksen analytiikasta ja riskienhallinnasta, yhdistettynä erinomaisiin ohjelmistokehitystaitoihin.

Autamme navigoimaan muuttuvassa ja monimutkaisemmassa toimintaympäristössä Lue lisää täältä
Autamme navigoimaan muuttuvassa ja monimutkaisemmassa toimintaympäristössä

ESG

Meillä on syvällinen ymmärrys kestävän rahoituksen, ESG:n ja vastuullisuusraportoinnin muutoksista, jotka ulottuvat pakollisista toimenpiteistä liiketoimintastrategian tasolle. Meillä työskentelee muun muassa SFDR, CSRD, EU Taksonomia, ilmastoriskin sekä regulaatioraportoinnin ammattilaisia. Lisäksi ESG näkökulma ulottuu kaikkeen toimintaan sisältäen muun muassa riskien ja pääoman hallinnan, compliancen & valvonnan, luottoprosessit & luotonhallinnan, talous & treasury -toiminnot ja sisäisen valvonnan. Näiden alojen erikoisasiantuntijoillamme on myös ESG ymmärrys. Haluamme toteuttaa ESG:n muutokset kaikkeen toimintaan. Voimme tarjota apua hankkeisiin, jatkuviin rooleihin ja myös keskustelukumppanuutta strategiasuunnitteluun.

Vahvuutemme on auttaa rahoitusalan yrityksiä toteuttamaan heiltä odotetun osan vihreästä siirtymästä. Ymmärrämme täysin haasteen laajuuden ja haluamme tukea oikea-aikaista ja riittävää toteutusta markkinoiden odotukset ja sääntelyn vaatimukset huomioiden.

Perustettu

2008

Asiantuntijoita

500+

Toimistoja

10

Tarjoamme luotettavia, innovatiivisia ja käytännönläheisiä ratkaisuja, jotka luovat arvoa sekä nyt että tulevaisuudessa. Tuemme asiakkaitamme heidän kumppaninaan kaikissa vaiheissa; analyysistä ja neuvonannosta toteutukseen ja ulkoistamiseen.

Haluamme asiakkaidemme menestyvän. Autamme jatkuvasti asiakkaitamme navigoimaan muuttuvassa ja monimutkaisemmassa toimintaympäristössä. Yhdessä luomme kestäviä hallinnointi-, riski- ja sääntelyratkaisuja, räätälöityinä asiakkaidemme tarpeisiin.

Visiomme

Kestävä maailma ihmisille, yrityksille ja yhteiskunnalle tulevaisuuteen katsovien vakaiden ja vahvojen organisaatioiden kautta.

Missiomme

Yhteistyössä asiakkaidemme kanssa navigoimme proaktiivisesti muuttuvassa ja monimutkaisessa ympäristössä, ja luomme asiakkaidemme tarpeisiin räätälöityjä käytännön ratkaisuja.

Ketä olemme

Autamme navigoimaan muuttuvassa ja monimutkaisemmassa toimintaympäristössä

OSAAVA JA OMISTAUTUNUT

Perustamme alamme parhaimmat palvelut faktapohjaiseen analyysiin sekä aiemman kokemuksemme soveltamiseen. Tarjoamme asiakkaillemme kokonaisvaltaisen näkemyksen laajaa osaamistamme hyödyntäen.

Autamme navigoimaan muuttuvassa ja monimutkaisemmassa toimintaympäristössä

LUOVA, LIIKKEELLEPANEVA VOIMA

Olemme proaktiivisia. Muutamme oivallukset teoiksi ja ylitämme esteet tarjotaksemme ratkaisuja. Kestävän innovaation etsintämme ei lopu koskaan, ja pyrimme jatkuvasti tarjoamaan asiakkaillemme parhaat tulokset.

Autamme navigoimaan muuttuvassa ja monimutkaisemmassa toimintaympäristössä

HENKILÖKOHTAINEN JA MAANLÄHEINEN

Työskentelemme rinta rinnan yhteistyössä asiakkaidemme kanssa. Varmistamme, että ymmärrämme heidän ainutlaatuisen tilanteensa ja tuemme heitä heidän haasteissaan. Rakennamme pitkäaikaisia suhteita, hyödynnämme asiantuntemustamme ja kokemustamme, jotta pystymme antamaan todellista arvoa asiakkaillemme.

Autamme navigoimaan muuttuvassa ja monimutkaisemmassa toimintaympäristössä

AVOIN JA OSALLISTAVA

Meille monimuotoisuus on edellytys olla innovatiivisempi, dynaamisempi ja menestyvämpi yritys. Uskomme, että kaikkia tulee kuulla ja ottaa mukaan, minkä vuoksi keskitymme monimuotoisuuteen ja tasa-arvoon myös rekrytointiprosessissamme.