Interimløsninger

Interimløsninger

Advisense tilbyr interimløsninger som dekker ulike behov innenfor et bredt spekter av fagområder

Interimoppdrag benyttes normalt når oppdragsgiver har en ledig hel- eller delstilling eller behov for ekstra kompetanse og kapasitet i en begrenset periode.

Selskaper i finansnæringen investerer i dag betydelige ressurser for å etterleve regulatoriske krav, og sikre tilstrekkelig kapasitet og kompetanse til compliance- og risikostyringsfunksjonen. De stadig økende kravene og økt etterlevelsesrisiko gjør at virksomheter til tider kan ha behov for midlertidig kapasitet og kompetanse, som i mange tilfeller kan løses med fleksible og effektive interimløsninger. Advisense har lang erfaring med å støtte selskaper i finansnæringen med fleksible løsninger som dekker ressurs- og kompetansebehov i kortere eller lengre tid. 

Advisense støtter flere kunder med interimsløsninger innenfor ulike fagområder og med spesifikke arbeidsoppgaver. Nedenfor ser du noen av de fagområder, roller og oppgaver som vi støtter selskaper i finansnæringen med.

Ved å benytte Advisense’s fleksible interimløsninger får våre kunder tilgang til et ledende fagmiljø hvilket gir en rekke fordeler som kan være vanskelig å oppnå ved bruk av bare egne ansatte.

Advisense er et rådgivningsselskap som er spesialisert på finansbransjen og arbeider innenfor en rekke ulike fagområder, herunder intern styring og kontroll, risikostyring og compliance. Ta gjerne kontakt for en uforpliktende presentasjon av Advisense, våre ansatte og vår kompetanse.

Besøk vår nettside for mer informasjon:

https://advisense.com/no/