Försäkringsforum 2023

Presentationer

Visa en presentation genom att klicka på titeln.

Effektiva modeller för risk- & kontrollhantering
Talare:
Elin Gezelius Linde & Erik Sundberg(Advisense)

Regelverksspaning – Vad är fokus i marknaden?
Talare: Anette Hermansson & Filip Fabri (Advisense)

CSRD -Nya regler för hållbarhetsrapportering
Talare: Camilia Nyhuus & Martin Ahlström (Advisense)

Praktisk implementation av DORA – Vad säger senaste kraven?
Talare:
Fredrik Ohlsson & Filip Fabri (Advisense)

Rättvisa algoritmer
Talare:
Ulrik Franke – Research Institutes Of Sweden

Aktuellt från FI
Talare:
Åsa Larson – Finansinspektionen

Talare

Advisense

Jim Gustafsson

Global Head of Insurance

Anette Hermansson

Director

Gunnar Hirschfeldt

Managing Director

Elin Gezelius Linde

Director

Martin Ahlström

Senior Manager

Erik Sundberg

Senior Manager

Camilia Nyhuus

Manager

Fredrik Ohlsson

Managing Director, Cyber & Digital Risk

Filip Fabri

Senior Associate

Externa talare