EBA spisser ESG-arbeidet i det oppdaterte «The EBA Roadmap on Sustainable Finance»

Den 13. desember publiserte den europeiske banktilsynsmyndigheten, EBA, The EBA Roadmap on Sustainable Finance. Veikartet er en påbygning og videreutvikling av EBAs Action Plan on Sustainable Finance fra 2019. Veikartet beskriver mandatene og oppgavene EBA har fått fra EU-lovgivere og EU-kommisjonen innenfor bærekraftig finans og ESG, og inneholder konkrete mål og tidslinjer.

EBAs Action Plan on Sustainable Finance fra 2019 spesifiserte oppgaver knyttet til blant annet strategi og risikostyring, KPIer og rapportering samt stresstesting/scenarioanalyser. Siden publiseringen av den første handlingsplanen har EBAs agenda på området vokst betydelig, parallelt med den politiske utviklingen i EU og på internasjonalt nivå. EBAs nye veikart reflekterer dette og inneholder konkrete oppgaver på et bredere sett av områder i et mer modent marked for bærekraftig finans. Eksempelvis inneholder veikartet nye elementer knyttet til merking av bærekraftige produkter, grønnvasking, myndighetsrapportering og rammeverk for risikoovervåking.

Lovverkene og initiativene som ligger til grunn for det oppdaterte veikartet inkluderer EBAs Founding Regulation og Securitisation RegulationCRR/CRDIFR/IFD, samt de mer ESG-spesifikke Sustainable Finance Disclosure Regulation(SFDR), Taxonomy Regulation og Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD). EBA forventer nye mandater knyttet til endringer i CRR og CRD fremover da disse er under behandling i EU. 

Utviklingen av forventninger og krav som treffer det finansielle markedet er betydelig og fordrer at aktørene har en bred forståelse av omfanget og en proaktiv plan for å forstå og følge opp kravene og forventningene. FCG Norge har eksperter som kan gi en forståelse av det oppdaterte veikartet og kravene som faller på banker og finansforetak som følge av dette. Vi har bred kompetanse knyttet til de spesifikke bærekraftsreguleringene som SFDR, EU-taksonomien og CSRD, og kan hjelpe til med å implementere endringene i soliditetsregelverket.

Den europeiske sentralbanken (ECB) publiserte også forrige uke tilsynsprioriteringer for årene 2023-2025. Utfordringene og mulighetene knyttet til klimaomstilling og -tilpasning er ett av tre prioriterte områder for årene som kommer – noe som igjen viser hvor sentral posisjon bærekraft og ESG har fått på øverste nivå.

Annik Cecilie Saxegaard Falch

Head of ESG Advisory and Group Sustainability

Let's connect

EBA spisser ESG-arbeidet i det oppdaterte «The EBA Roadmap on Sustainable Finance» EBA spisser ESG-arbeidet i det oppdaterte «The EBA Roadmap on Sustainable Finance»
I want an Advisense expert to contact me about:
EBA spisser ESG-arbeidet i det oppdaterte «The EBA Roadmap on Sustainable Finance»

By submitting, you consent to our privacy policy

Thank you for connecting with us

An error occurred, please try again later