IRRBB – renterisiko i bankboken

EBA har utarbeidet nye retningslinjer og regulatoriske standarder for renterisikoberegninger, som er til beslutning i EU-kommisjonen.

Et oppdatert regelverk står dermed for døren for bankene. Dette vil medføre betydelige endringer på blant annet følgende områder:

  • Flere ulike nivåer av modeller er introdusert for beregning av renterisiko i bankboken.
  • Løpetidsmodellering av innskudd uten bindingstid blir obligatorisk
  • Endringer i rentenetto (∆NII) får egne beregningsmetoder og grenseverdier
  • ∆NII-metodene kan medføre økte kapitalkrav

Med de kommende standardene kan bankene til en viss grad velge mellom standardiserte metoder og egne metoder som vil være tilpasset banken. Egne metoder vil kunne være bidra til å redusere kapitalkravet knyttet til renterisiko.    

I tillegg har Finanstilsynet nylig publisert et nytt SREP-rundskriv (rundskriv 3/2022) hvor det blant annet presiserer at:

  • Alle banker skal beregne renterisiko i henhold til ∆NII-metoden (gjelder ikke lenger utelukkende for banker i SREP-kategori 1 og 2).
  • Banker i SREP-kategori 1 og 2 skal utarbeide egne rentesjokkscenarier tilpasset bankens forretningsmodell.

Samlet sett vil kommende standarder samt oppdatert tilsynspraksis innenfor eksisterende regelverk, ha innvirkning ikke bare på hvordan renterisiko må måles av bankene, men også nivået på kapitalkrav og hvordan sikring av renterisiko bør gjennomføres. 

Vi diskuterer gjerne kommende standarder, implikasjoner av disse samt våre løsninger for risiko- og kapitalbehovsvurdering med hensyn til renterisiko i bankboken. 

Let's connect

IRRBB – renterisiko i bankboken IRRBB – renterisiko i bankboken
I want an Advisense expert to contact me about:
IRRBB – renterisiko i bankboken

By submitting, you consent to our privacy policy

Thank you for connecting with us

An error occurred, please try again later