Økonomisk kriminalitet i det digitale rommet

20. oktober 2022 | 12:00 – 16:00

Oslo Konserthus, Lille sal

Virtualisering i samfunnet og utvikling av det digitale rommet skaper en arena for nye former for bedragerier, hvitvasking, løsepengevirus, terrorfinansiering og annen økonomisk kriminalitet. Kriminelle aktører som benytter kryptovaluta tar en stadig større plass i det daglige kriminalitetsbildet, samtidig som det anslås at 420.000 nordmenn eier kryptovaluta i 2022. Risikoen for at utbyttet fra straffbare handlinger blir integrert i den lovlige økonomien og finansierer terrorvirksomhet fremstår som høy.

Tilstrekkelig kompetanse hos bank- og finansnæringen er avgjørende for å avdekke og forebygge alvorlig kriminalitet i det digitale rommet og utføre sitt samfunnsansvar i kampen mot økonomisk kriminalitet, terrorfinansiering og brudd på sanksjonsbestemmelsene. FCG inviterer til et halvdagsseminar der vi gir spesifikk kunnskap om hvordan man kan avdekke og forebygge økonomisk kriminalitet i det digitale rommet, samt en bred og konkret kunnskap om hvordan man kan ta lærdom av internasjonale lekkasjer.

Etter seminaret vil det arrangeres afterwork på Restaurant Haakon. Hjertelig velkommen.

I programmet medvirker:

  • Sebastian Claydon Takle, Financial Cyber Crime Centre (FC3) DNB
  • Økokrim/Kripos, National Cyber Crime Centre (NC3)
  • Ola Westerberg, prisbelønnet gravende journalist og medlem i ICIJ
  • Henrik Skådinn, Senior Manager FCG Norge og tidligere politioverbetjent i Oslo politidistrikt
  • Louise Brown, Antikorrupsjonsekspert, FCG Financial Crime Prevention team

Kripos ved næringslivskontakt Espen Skogstad vil delta på seminaret og være tilgjengelig for eventuelle henvendelser og dialog.

Agenda:

12:00 – Drop in Lunsj
12:45 – Intro
13:00 – FC3/DNB v/Sebastian Takle
13:45 – Økokrim (Ola Vassli)
14:30 – Pause
14:45 – Ola Westerberg
15:30 – Henrik Skådinn og Louise Brown
16:00 – AW på Restaurant Haakon

Let's connect

Økonomisk kriminalitet i det digitale rommet Økonomisk kriminalitet i det digitale rommet
I want an Advisense expert to contact me about:
Økonomisk kriminalitet i det digitale rommet

By submitting, you consent to our privacy policy

Thank you for connecting with us

An error occurred, please try again later