Velkommen til FCG Sandra Brännstam

Det er en stor glede for oss å kunne ønske Sandra Brännstam velkommen til FCG. Sandra er aktuar med bred erfaring fra bank og forsikring og startet i FCGs forsikringsteam den 8. august. Hun er internasjonalt kvalifisert og har mottatt SCOR Sweden REs aktuarpris for sin masteroppgave “Kalibrering av SCR enligt standardformeln applicerad på svensk befolkningsdata – baserat på Lee Carter modellering” i 2020.

Hun har bakgrunn fra EY og Klarna og har blant annet vært ansvarlig for vurdering av reserver for livsforsikringsselskaper og skadeforsikringsselskaper, modellrammeverk, og validering av forbrukerkredittmodeller. Sandra har også hatt ansvar for å sikre etterlevelse av regelverk og samsvar mellom interne prosesser og bransjepraksis som har gitt en god kunnskap om aktuariell analyse, forsikringsselskapers aktuarielle prosesser og krav til etterlevelse.

Vi har lenge hatt et ønske om at Sandra skal starte hos oss. Med den dype aktuarkompetansen som hun har, blir Sandra et veldig sterkt tilskudd til vårt forsikringsteam. Sandra har i tillegg arbeidet på tvers av bank og forsikring, som gjør hennes kompetanse ekstra verdifull for våre kunder fremover.

Johan Røthe 

Let's connect

Velkommen til FCG Sandra Brännstam Velkommen til FCG Sandra Brännstam
I want an Advisense expert to contact me about:
Velkommen til FCG Sandra Brännstam

By submitting, you consent to our privacy policy

Thank you for connecting with us

An error occurred, please try again later