Henrik Skådinn har blitt en del av FCG

Det er en stor glede for oss å kunne ønske Henrik Skådinn velkommen til Advisense. Henrik startet i Legal & Compliance teamet 15. august.

Henrik kommer fra stilling som politioverbetjent/fagspesialist i Seksjon for Økonomi- og spesialetterforskning i Oslo Politidistrikt, der han blant annet har jobbet med saker knyttet til organiserte hvitvaskingsnettverk, organiserte bedragerier og grov korrupsjon i blant annet banker. Henrik har opparbeidet seg kunnskap om strukturering av bevis og modus operandi og har også omfattende erfaring med blant annet elektroniske spor, pengesporanalyser, misbrukte og forfalskede dokumenter og identiteter, innhenting og analyse av kommunikasjon, identifisering av stråpersoner og skallselskap og bevisinnhenting for identifisering av bakmenn, samt skjult etterforskning og bruk av skjulte metoder. Dette har gitt Henrik omfattende erfaring knyttet til avdekking, etterforskning og forebygging av organisert, økonomisk kriminalitet.

Med Henrik på laget utvider FCG sitt team til også å omfatte spesialistkompetanse innen forebygging av økonomisk kriminalitet. Vi ser frem til å kunne tilby våre kunder rådgivning knyttet til arbeidet med forebygging av økonomisk kriminalitet og modus operandi for bedrageri- og hvitvaskingsnettverk, samt grov korrupsjon. Dette er et viktig og høyt prioritert område for mange banker og andre foretak innen finans, og vi vil gjerne være en bidragsyter i våre kunders arbeid på dette området.

Gry Evensen Skallerud

Let's connect

Henrik Skådinn har blitt en del av FCG Henrik Skådinn har blitt en del av FCG
I want an Advisense expert to contact me about:
Henrik Skådinn har blitt en del av FCG

By submitting, you consent to our privacy policy

Thank you for connecting with us

An error occurred, please try again later