FCG Fonder tecknar avtal med Euroclear Sweden för automatisering av fondhandel

Advisense inleder samarbete med Euroclear Sweden för automatiserad orderhantering och instruktioner om fondflyttar. Samarbetet innebär att Advisense får tillgång till en säkrare orderhantering i realtid samt att hela flödet processas från aktör till aktör utan manuell hantering. För Euroclear Sweden betyder samarbetet en möjlighet att erbjuda anslutna fonddistributörer ett ännu bredare nordiskt fondutbud.

Genom samarbetet med Euroclear uppnår vi en säkrare och effektivare orderhantering. Vi får en bättre kontroll, ökad säkerhet och enklare administration. Samtidigt underlättas distributionen av våra fonder till flera av marknadens fonddistributörer. Sammantaget gör detta att vi stärker vårt kunderbjudande.

Tobias Olsson, Head of Marketing & Distribution på FCG Fonder

Den största kundnyttan med att digitalisera fondadministration är att minimera manuella fel och att minska hantering via epost och fax. Detta resulterar i ökad kostnadseffektivitet, spårbarhet i fondflöden och snabbare hantering av ordrar. En snabb orderhantering efterfrågas av allt fler fonddistributörer.

Vi är glada för förtroendet och samarbetet med FCG och att vi tillsammans bidrar till fortsatt digitalisering av fondmarknaden. Euroclear Sweden fortsätter att driva utvecklingen mot ökad automatisering av branschen. Ett arbete som pågår i nära dialog med fondbolag, distributörer, och systemleverantörer.

Fredrik Edensvärd på Euroclear Sweden

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Tobias Olsson, Marketing & Distribution, FCG Fonder AB
+46 734 21 72 01
tobias.olsson@fcgfonder.se

Karin Strand, Kommunikationschef, Euroclear Sweden
+46 736 84 92 62
karin.strand@euroclear.com

Om FCG Fonder
FCG Fonder är ett fondbolag med tillstånd att förvalta värdepappersfonder (UCITS), specialfonder samt alternativa investeringsfonder (AIFs). FCG erbjuder marknadsledande fondbolagstjänster till kapitalförvaltare och professionella investerare. Med specialistkompetens inom fondstrukturering, regelefterlevnad, risk, administration, kapitalförvaltning, marknadsföring och distribution tillhandahåller fondbolaget heltäckande tjänsteupplägg och skräddarsydda lösningar på den europeiska marknaden. Läs mer på www.fcgfonder.se

Om Euroclear Sweden
Euroclear Sweden är sedan 1971 Sveriges värdepapperscentral och tillhandahåller en digital plattform för värdepappershantering som bidrar till en säker och effektiv handel med värdepapper på den svenska marknaden. Bolaget ingår sedan 2008 i Euroclear-koncernen som innefattar Euroclear Bank, Euroclear Belgium, Euroclear Finland, Euroclear France, Euroclear Nederland, Euroclear Sweden, Euroclear UK & International och MFEX by Euroclear. Läs mer på www.euroclear.com/sweden

Ladda ner pressleasen här:

Let's connect

FCG Fonder tecknar avtal med Euroclear Sweden för automatisering av fondhandel FCG Fonder tecknar avtal med Euroclear Sweden för automatisering av fondhandel
I want an Advisense expert to contact me about:
FCG Fonder tecknar avtal med Euroclear Sweden för automatisering av fondhandel

By submitting, you consent to our privacy policy

Thank you for connecting with us

An error occurred, please try again later