Hilda Ragnarsdottir har blitt en del av FCG

Vi er veldig glade for kunne å ønske Hilda Ragnarsdottir velkommen til Advisense. Hilda blir en del av Risk & Capital Management i Advisense Norge.

Hilda kommer fra Nasdaq der hun har hatt sentrale roller i analyse av risiko og kredittverdighet hos finansforetak gjennom detaljerte finans-, risiko- og markedsanalyser. Hun var også sentral i dialogen med foretakene. Hilda har tidligere jobbet som Corporate og Investment Banking Analyst i Dublin i Allied Irish Bank (AIB) med finansiering og egenkapitalinvesteringer, herunder analyse og overvåking av selskaper i ulike næringer.

Jeg er veldig glad for at Hilda Ragnarsdottir nå har blitt del av vårt team i FCG i Oslo, som tilfører oss kompetanse som vil styrke vårt tilbud på risiko- og kapitalstyring. Hun blir et viktig bidrag til at FCG skal bli det ledende rådgivningsselskapet innen bank- og finansbransjen i Norge.

Ivar Storvik, Director & Head of Risk and Capital Management

Jeg er utrolig takknemlig for den fantastiske velkomsten jeg har fått fra FCG og jeg gleder meg veldig til å jobbe med kollegaer som har en så omfattende erfaring innen compliance, risiko- og kapitalstyring. FCGs sterke kompetanse innenfor sitt felt er hovedgrunnen til at jeg ønsket å bli en del av FCG-teamet.

Hilda Ragnarsdottir, Senior Associate

Let's connect

Hilda Ragnarsdottir har blitt en del av FCG Hilda Ragnarsdottir har blitt en del av FCG
I want an Advisense expert to contact me about:
Hilda Ragnarsdottir har blitt en del av FCG

By submitting, you consent to our privacy policy

Thank you for connecting with us

An error occurred, please try again later