Velkommen til frokostseminar om IFR 9. juni

Nytt kapitaldekningsregelverk for verdipapirforetakene trådte i kraft i EU i juni 2021, og vil gjennomføres i norsk rett. Verdipapirforetakene er nå underlagt tilsvarende kapitaldekningsregelverk som bankene, et regelverk lite tilpasset risikoene som verdipapirforetakene er eksponert for.

Det nye regelverket endrer beregningene av kapitalkravene og er tilpasset verdipapirforetakene, og kan i mange tilfeller innebære lettelser i kravene til kapitaldekning.

Lurer du på hvilken betydning dette kan få for ditt foretak og hva som konkret ligger i de nye beregningsmåtene? Er du nysgjerrig på hvilke erfaringer som er gjort i det svenske markedet, og som norske foretak kan lære av? Delta på vårt frokostseminar og hør mer om endringene og erfaringene fra våre spesialister innenfor kapitaldekning.

Seminaret holdes av Anastasia Edakina, Gry Evensen Skallerud, Markus Hilmersson og Gustav Stönner, og er kostnadsfritt for alle deltagere.

Anastasia Edakina

Senior Manager

Let's connect

Velkommen til frokostseminar om IFR 9. juni Velkommen til frokostseminar om IFR 9. juni
I want an Advisense expert to contact me about:
Velkommen til frokostseminar om IFR 9. juni

By submitting, you consent to our privacy policy

Thank you for connecting with us

An error occurred, please try again later