Er risikorammeverket integrert i strategiprosessen – kan du beslutte strategiske mål uten å ha kvantifisert din risikokapasitet?

Det er flere viktige formål med et godt risikorammeverk:

  • Det bidrar til enhetlig begrepsbruk, og sikrer forståelse og konsistens mellom risikokapasitet, avkastningskrav, risikoappetitt og styringsrammer
  • Det skal bidra til at strategi og risikostyring er konsistent opp mot investorforventninger med hensyn til blant annet risiko, diversifisering og avkastning
  • Det bidrar til at styret tar aktiv del i vurderingene av risikoappetitten i foretaket og optimere forholdet mellom bankens mål, risikokapasitet og risikoappetitt
  • Det sikrer oppfyllelse av formelle krav til fastsettelse av risikoappetitt i tråd med tilsynsmyndighetenes krav og forventninger

Figuren nedenfor viser hvordan sentrale prosesser og vurderinger er integrert med hverandre i strategiarbeidet og risikoappetittrammeverket.

Last ned figuren her

FCG er et rådgivningsselskap som er spesialisert på finansbransjen og arbeider innenfor en rekke ulike fagområder, herunder intern styring og kontroll, risikostyring og compliance. FCG kan blant annet bistå med utarbeidelse av retningslinjer og styringsdokumenter, modellering av risiko og fastsettelse av hensiktsmessige rammer. FCG tilbyr sin kompetanse i form av rådgivningsoppdrag, innleie (interimstillinger), co-sourcing og out-sourcing.

Dersom du ønsker mer informasjon eller en kostnadsfri presentasjon ta gjerne kontakt med Carsten Raabe eller Ivar Storvik.

For å se flere tjenester fra FCG besøk vår hjemmeside https://advisense.com/no/

Let's connect

Er risikorammeverket integrert i strategiprosessen – kan du beslutte strategiske mål uten å ha kvantifisert din risikokapasitet? Er risikorammeverket integrert i strategiprosessen – kan du beslutte strategiske mål uten å ha kvantifisert din risikokapasitet?
I want an Advisense expert to contact me about:
Er risikorammeverket integrert i strategiprosessen – kan du beslutte strategiske mål uten å ha kvantifisert din risikokapasitet?

By submitting, you consent to our privacy policy

Thank you for connecting with us

An error occurred, please try again later