Hva er egentlig risikoappetitt, risikotoleranse, risikokapasitet og risikoprofil?  

Her gir vi en kort oversikt over hvordan disse begrepene defineres av ulike tilsynsmyndigheter og andre relevante organer. Du finner oversikten nederst i artikkelen.

Som det framgår av oversikten varierer definisjonene. Dette kan bidra til en ulik forståelse av begrepene både mellom foretak og internt i foretakene. Styret og ledelsen skal være i stand til å beskrive foretakets overordnede risikoprofil i tilknytning til sin forretningsstrategi. Et effektivt risikoappetittrammeverk bør gi en felles plattform og sammenlignbare indikatorer på tvers av organisasjonen, slik at ledelsen og styret kan kommunisere, forstå og vurdere de typer og nivåer av risiko de er villige til å akseptere.

Det er også et krav om offentliggjøring av hvordan organisasjonens risikoprofil interagerer med den fastsatte risikotoleransen, jf. CRR Artikkel 435.

FCG er et rådgivningsselskap som er spesialisert på finansbransjen og arbeider innenfor en rekke ulike fagområder, herunder intern styring og kontroll, risikostyring og compliance. FCG kan blant annet bistå med utarbeidelse av retningslinjer og styringsdokumenter, modellering av risiko og fastsettelse av hensiktsmessige rammer. Dersom du ønsker mer informasjon eller en kostnadsfri presentasjon ta gjerne kontakt med Carsten Raabe eller Martin Strøm Bakken.

Last ned oversikten her

Martin Strom Bakken

Senior Manager, Risk & Finance

Let's connect

Hva er egentlig risikoappetitt, risikotoleranse, risikokapasitet og risikoprofil?   Hva er egentlig risikoappetitt, risikotoleranse, risikokapasitet og risikoprofil?  
I want an Advisense expert to contact me about:
Hva er egentlig risikoappetitt, risikotoleranse, risikokapasitet og risikoprofil?  

By submitting, you consent to our privacy policy

Thank you for connecting with us

An error occurred, please try again later