Marknaden vill kunna se kryptotillgångar som en investering bland andra

Företag som hanterar kryptovaluta måste säkerställa lämplig riskanalys för att kunna vidta riskbaserade åtgärder. Det kräver kunskaper om hur kryptotillgångar fungerar, vilka risker och sårbarheter dessa innebär utifrån att utnyttjas för finansiell brottslighet i synnerhet skattebrott. Ett avgörande steg i det arbetet är att företagen uppdaterar sin allmänna riskbedömning, rutiner och processer.

Det ligger i allas intresse att riskexponeringen kan minskas och att kunder har möjlighet att investera i något som är gör för att stanna. Marknaden vill kunna se kryptotillgångar som en investering bland andra. Att göra rättmätiga investeringar i skyddet mot finansiell brottslighet gynnar även samhället som stort.

En förutsättning är att säkerställa förmågan att vidta riskbaserade åtgärder. 

De tekniska förutsättningarna för att övervaka finns redan idag, och det sker en rasant utveckling på området. Stockholm är Europas tredje största fintechnav tar in drygt 20% av alla fintech-investeringar i Europa. 

Det arbete som branschen nu har framför sig för att hantera de risker som kryptotillgångar innebär, består i kunna förstå riskerna.  

Få har undgått det faktum att kryptovalutor kan göra det lättare för bedragare att dölja källan till brottsintäkter och därför blir alltmer den föredragna valutan för cyberbrottslingar, från att köpa olagliga varor med Bitcoin som betalningsmetod till ransomware-attacker där betalningar med Bitcoin krävs. Denna trend är mer utbredd eftersom kryptovaluta erbjuder en kombination av anonymitet, användarvänlighet och möjligheten att kringgå internationella gränser och regler, i huvudsak för att tvätta brottsintäkter. Metoderna blir allt mer sofistikerade.

I juni 2021 beslagtog brittisk polis kryptovalutatillgångar motsvarande 1,4 miljarder kronor (160 miljoner USD) i samband med penningtvättsutredning. 

I Norge skärper nu Skatteetaten, Norges motsvarighet till Skatteverket, insatserna mot kryptovalutor. Värden för tiotals miljarder norska kronor uppskattas vara oredovisade, enligt myndigheten. I SvD 17.01.2022 efterlyser docenten i nationalekonomi Joacim Tåg en svensk blockkedjestrategi. Tåg pekar på att även Sverige behöver bekämpa kriminella som använder sig av den nya teknologin, och pekar på behovet av riskhantering och förebyggande av finansiell spekulation.

Insikten finns att kryptotillgångar fungerar som en brygga mellan en sektor med hög risk för penningtvätt och det traditionella finansiella systemet. Ronny Gustavsson, Head of AML på FCG Advisory, understryker att det är nu strategiskt oerhört viktigt för finansiella institut att vara med och påverka marknaden i rätt riktning, genom att tillse att interna ramverk, processer och resurser är rustade för att detta. 

“-Vi måste se hela bilden, där de-risking som blir samhällsproblemet om kunder går till oseriösa aktörer.”

Ronny Gustavsson, Head of AML

Let's connect

Marknaden vill kunna se kryptotillgångar som en investering bland andra Marknaden vill kunna se kryptotillgångar som en investering bland andra
I want an Advisense expert to contact me about:
Marknaden vill kunna se kryptotillgångar som en investering bland andra

By submitting, you consent to our privacy policy

Thank you for connecting with us

An error occurred, please try again later