FI tillträder som tillsynsmyndighet för säkerhetsskyddsregelverket inom den finansiella sektorn

Sedan den 1 december 2021 är FI tillsynsmyndighet enligt säkerhetsskyddslagen för enskilda verksamhetsutövare inom området finansiella företag. Säkerhetsskyddslagen ställer krav på genomförande av en säkerhetsskyddsanalys tillsammans med utökade krav på informations-och cybersäkerhet för de företag som bedriver verksamhet som är av betydelse för Sveriges säkerhet. Säkerhetsskyddslagen i sig är inte ny däremot är det sannolikt att FI:s tillsyn inom informations-och cybersäkerhet kommer spetsas till i och med utökade skyldigheter och befogenheter som tillsynsmyndighet. Däremot underströk FI i sitt remissvar till Cybersäkerhetsutredningen innan jul att det kvarstår en del frågetecken om hur FI som tillsynsmyndigheter ska samarbeta med samrådsmyndigheter (sannolikt Säkerhetspolisen och Försvarsmakten) i tillämpning av säkerhetsskyddslagen.

FCG har lång erfarenhet av att stötta finansiella företag med att förstärka sitt säkerhetsarbete och utöka sin motståndskraft mot cybersäkerhetsrisker. Detta omfattar säkerhetsskyddsanalys, inventering av befintliga säkerhetsförmågor samt råd och stöd för att förbättra sin styrning av säkerhetsområdet.

Vill du veta mer?

Malena Sihvonen Delin
Manager
malena.sihvonen@fcg.se
+46766351938

Fredik Ohlsson
Partner
fredrik.ohlsson@fcg.se
+46721794951

Magnus Nelding
Director & CIO
magnus.nelding@fcg.se
+46701480502

Let's connect

FI tillträder som tillsynsmyndighet för säkerhetsskyddsregelverket inom den finansiella sektorn FI tillträder som tillsynsmyndighet för säkerhetsskyddsregelverket inom den finansiella sektorn
I want an Advisense expert to contact me about:
FI tillträder som tillsynsmyndighet för säkerhetsskyddsregelverket inom den finansiella sektorn

By submitting, you consent to our privacy policy

Thank you for connecting with us

An error occurred, please try again later