Har du rollen som CFA/SUB på ditt företag?

Ett av de mest centrala områdena inom penningtvättsregelverket är reglerna om kundkännedom (KYC). Det är därför viktigt att säkerställa att företaget har väl fungerande rutiner och processer för att inhämta, dokumentera och bedöma KYC-information.

FCG har uppmärksammat att tillräcklig dokumentation och spårbar arkivering ofta är en utmaning för företag. Det kan dels bero på personell resurs- och kompetensbrist då det kan vara ett tidskrävande arbete, dels systemmässiga begränsningar då det inte alltid går att ta fram data och handlingar på ett enkelt sätt. Att genomföra stickprovskontroller på området är därför en viktig del för att utvärdera företagets förmåga att uppnå kundkännedom.

När FCG under ett webinar om penningtvättsregelverkets roller och ansvar frågade Vad i rollen som CFA upplever du som svårast? svarade en majoritet av deltagarna att uppgifter relaterat till kontroller var de arbetsuppgifter som kändes mest utmanande (genomföra kontroller 29 % samt utvärdera rutiner och riktlinjer 29 %).

Den 23 november håller FCG utbildning på ämnet “Har du rollen som CFA/SUB på ditt företag?” Utbildningen kommer bland annat att beröra krav och utmaningar i nuvarande och kommande regelverk, arbetsbeskrivning av rollerna och exempel på aktiviteter som kan genomföras i de olika rollerna. De som deltar i utbildningen kommer även få checklistan ”10 saker att kontrollera avseende kundkännedom” som kan användas som stöd vid genomförandet av en stickprovskontroll i er verksamhet.

Klicka nedan för att anmäla dig till vår utbildning 23 november på ämnet “Har du rollen som CFA/SUB på ditt företag?

Klicka här för att anmäla dig till vår digitala utbildning

Om ni önskar ytterligare stöd i kontroller och bedömningar, eller om ni hellre vill ha en extern och oberoende granskare, hjälper FCG gärna till.

Let's connect

Har du rollen som CFA/SUB på ditt företag? Har du rollen som CFA/SUB på ditt företag?
I want an Advisense expert to contact me about:
Har du rollen som CFA/SUB på ditt företag?

By submitting, you consent to our privacy policy

Thank you for connecting with us

An error occurred, please try again later