5 kontroller att genomföra som CFA och vad som är viktigt att tänka på

Penningtvätt och finansiering av terrorism är ett stort fokusområde, inte bara hos Finansinspektionen, utan även i media och samhället generellt. Varken penningtvättslagen eller myndigheternas föreskrifter och riktlinjer reglerar dock i detalj omfattningen eller inriktningen på företagens åtgärder. Dessa ska istället baseras på risken för att företaget utnyttjas för penningtvätt och finansiering av terrorism.

FCG har i uppdrag och projekt noterat att det riskbaserade förhållningssättet medfört en viss osäkerhet hos de aktörer som omfattas av penningtvättsregelverket om de gör tillräckligt. Det är en utmaning att bedöma om de åtgärder som vidtas är tillräckliga och lämpliga och vad som är praxis inom branschen.

Den bilden styrktes under ett webinar om penningtvättsregelverkets roller och ansvar som FCG höll i december 2020 där mer än hälften, 58%, av deltagarna uppgav att genomföra kontroller och att utvärdera rutiner och riktlinjer var den svåraste uppgiften som centralt funktionsansvarig.

Att löpande kontrollera och utvärdera arbetet mot penningtvätt och finansiering av terrorism är centralt för att bli bättre och för att ge ledning och styrelse en adekvat bild av var företaget befinner sig. Under vårt webinar lyfte vi att det kan vara en bra idé att sätta upp en årsplan för vad det är som ska göras och när i tiden det ska ske. Årsplanen bör innefatta kontrollerande aktiviteter, men även utbildning, rapportering till VD/styrelse samt stödjande aktiviteter.

Om du vill ha inspiration har FCG listat 5 kontroller att genomföra som CFA och vad som är viktigt att tänka på, klicka nedan. Om ni önskar ytterligare stöd i kontroller och bedömningar, eller om ni hellre vill ha en extern och oberoende granskare hjälper FCG gärna till.

5 kontroller att genomföra som CFA – vad är viktigt att tänka på?

Anmäl dig till vår digital utbildning “Har du rollen som CFA/SUB i ditt företag?”

Let's connect

5 kontroller att genomföra som CFA och vad som är viktigt att tänka på 5 kontroller att genomföra som CFA och vad som är viktigt att tänka på
I want an Advisense expert to contact me about:
5 kontroller att genomföra som CFA och vad som är viktigt att tänka på

By submitting, you consent to our privacy policy

Thank you for connecting with us

An error occurred, please try again later