FCG styrker norsk lederteam med ledende spesialister på risikostyring og regulatorisk etterlevelse innen finans

Vi er glade for å meddele at Johan Røthe, Gry Evensen Skallerud og Ivar Storvik blir en del av FCG Norge. Johan Røthe er utnevnt til Partner og vil ta rollen som CEO i FCG Norge etter Partner Torgeir Lie Storberget, som etter 3 år som CEO vil innta den nyopprettede rollen som Head of Managed Services Norway. Gry Evensen Skallerud og Ivar Storvik vil styrke FCGs team innen henholdsvis Legal and Compliance og Capital and Risk Management.

Johan Røthe blir en del av FCG i januar 2022 og kommer da fra KPMG i Oslo, hvor han hadde stillingen som Partner, Risk and Regulatory Services. Røthe har en sterk bankbakgrunn som tidligere Head of Capital Adequacy og Head of Risk and Capital Management (LC&I) i Swedbank, Head of Cost Controlling i SEB Group, i tillegg til å jobbe på CFO Office i SEB Norge.

«Jeg er veldig glad for å ønske Johan Røthe, Gry Evensen Skallerud og Ivar Storvik velkommen til vårt team i Norge. De har lang erfaring og gode resultater på vårt felt og vil i stor grad bidra til å styrke vår posisjon i det norske markedet. ” sier Christine Ehnström, partner i FCG og leder for GRC Advisory.

Gry Evensen Skallerud er advokat og kommer også fra KPMG Norge, hvor hun har vært leder for Compliance Financial Services. Hun har mer enn ti års erfaring fra Finanstilsynet, blant annet fra rollen som seksjonssjef på verdipapirområdet, samt bakgrunn fra Finansdepartementet. Hun har bred erfaring fra regulatorisk rådgivning innen finans, og har jobbet med flere banker, forsikringsselskaper og verdipapirforetak i Norge.

«FCG har en annen virksomhetsstyring og struktur enn tradisjonelle konsulentfirmaer. Dette er noe jeg ser svært positivt på og som jeg også tror er til det beste for våre kunder og ansatte. Jeg ser frem til å fortsatt arbeide med rådgivning mot finanssektoren i Norge sammen med teamet i FCG», sier Gry Evensen Skallerud.

Ivar Storvik har erfaring som leder for Capital Management i KPMG Norge. Ivar har lang erfaring fra Finanstilsynet, der han jobbet med blant annet stedlig tilsyn i banker, risikostyring, kredittanalyser, ICAAP og kapitalbehovsvurderinger i SREP, utvikling av pilar 2-modeller, stresstester og Finanstilsynets makroovervåking. Ivar har også erfaring fra Finansdepartementet. Ivar har bistått flere banker innenfor ICAAP, kapital- og prisingsmodeller.

«Som et rent rådgivningsselskap har ikke FCG begrensinger i forhold til revisjonsforordningen, noe som er en stor fordel for våre kunder. Våre kunder i finansbransjen har ofte utfordringer som går på tvers av organisasjon, fag- og risikoområder, der løsningen i mange tilfeller har betydning for den eksterne rapporteringen.  Jeg ser fram til muligheten til å kunne gi kunder en helhetlig rådgivning innenfor alle fagområder», sier Ivar Storvik.

“FCG har vokst raskt de siste årene som et resultat av vellykkede partnerskap med våre kunder og hardt arbeid. Rekrutteringen vi nå gjør i Norge er en viktig del av strategien vår for å innta en ledende posisjon innen GRC i Norge og å vokse innen forretningsområdet Services. ” sier Kristian Bentzer, konsernsjef i FCG.

Gry Evensen Skallerud og Ivar Storvik begynte i FCG Norge 4. oktober. Johan Røthe begynner i januar 2022.

Let's connect

FCG styrker norsk lederteam med ledende spesialister på risikostyring og regulatorisk etterlevelse innen finans FCG styrker norsk lederteam med ledende spesialister på risikostyring og regulatorisk etterlevelse innen finans
I want an Advisense expert to contact me about:
FCG styrker norsk lederteam med ledende spesialister på risikostyring og regulatorisk etterlevelse innen finans

By submitting, you consent to our privacy policy

Thank you for connecting with us

An error occurred, please try again later