Finansinspektionen granskar bristerna i de svenska institutens regulatoriska rapportering

EBA:s nya rapporteringssystem EUCLID är nu etablerat och har börjat generera resultat. Som ett led i implementeringen av EUCLID började Finansinspektionen under juni månad att dela den EU-reglerade rapporteringen för kreditinstitut med EBA.

Denna informationsdelning belyste en del vanliga fel i den regulatoriska rapporteringen som begås av institut under tillsyn. FI nämner i sin artikel att de noterat vanliga fel rörande mallar som inte rapporterats, fel s.k. ”filing indicators”, tomma mallar samt mallar som rapporterats med fel periodicitet. FI har uppmärksammat dessa brister och kommer löpande kontakta de berörda bolagen.

Om ert bolag behöver hjälp med att justera tidigare inkorrekt rapportering, eller vill säkerställa den befintliga rapporteringen kan FCG hjälpa er. FCG:s regulatoriska rapporteringsteam kan supportera er kring både likviditets- och kapitalplanering, samt utföra GAP-analyser på era rapporter. Vårt team har granskat den regulatoriska rapporteringen hos de flesta banker i tillsynskategori tre och fyra vilket säkerställer att ert institut upprätthåller branschpraxis.

Let's connect

Finansinspektionen granskar bristerna i de svenska institutens regulatoriska rapportering Finansinspektionen granskar bristerna i de svenska institutens regulatoriska rapportering
I want an Advisense expert to contact me about:
Finansinspektionen granskar bristerna i de svenska institutens regulatoriska rapportering

By submitting, you consent to our privacy policy

Thank you for connecting with us

An error occurred, please try again later