EU:s nya bankpaket (CRR II, CRD V) – Klarar ditt företag de ökade rapporteringskraven?

Tidigare under året publicerade EU i sin officiella tidning kapitalkravsförordningen CRR II ochkapitalkravsdirektivet CRD V – ett regelverkspaket som kommer ha stor betydelse för banksektorn. Regelverkspaketet introducerar en mängd nyheter för samtliga tillståndspliktiga företag och bör ses som den största förändringen inom kapitaltäckning och regulatorisk rapportering sedan CRR trädde i kraft 2013. Det råder därmed ingen tvekan om att implementationen av CRR II och CRD V kommer bli omfattande för de flesta aktörerna på marknaden.

Kvalitetssäkring av befintlig rapportering

Innan implementationen påbörjas är det viktigt säkerställa att befintlig rapportering är fri från brister och feltolkningar. FCG har under åren granskat åtskilliga aktörers regulatoriska rapportering. Vid dessa granskningar har ett flertal betydande risker identifierats. Risker som hade kunnat föranleda både granskningsinsatser samt i värsta fall sanktioner från Finansinspektionens sida. FCG har även noterat att företag som brister i sin regulatoriska rapportering ofta får utstå hårdare tillsyn än företag med få eller inga brister i sin rapportering. Vi rekommenderar därför alla företag att göra en djupgående granskning av sin befintliga rapportering; dels för att säkerställa en smidig övergång till CRR II, men även för att undvika en eventuellt hårdare tillsyn från Finansinspektionen.

Utmaningarna med CRR II och CRD V

CRR II och CRD V kommer dock bli utmanande även för företag som idag inte anser sig ha några brister i sin rapportering. Regelverkspaketet kommer bland annat föra med sig nedanstående förändringar:

  • Net Stable Funding Ratio och Leverage Ratio blir bindande krav. Detta bör föranleda mer granulär granskning från Finansinspektionens sida.
  • Ny metod för beräkning av schablonmetoden för motpartsrisk. Beräkningsmetoden förändras i grunden vilket således kommer kräva anpassning.
  • Stora exponeringar. Förändringar i beräkningsmetoden kommer göra kraven något strängare än tidigare.
  • Förändringar avseende Pelare III. Företag kommer behöva anpassa sitt befintliga offentliggörande av information.

Framtidssäkra er regulatoriska rapportering

Vi på FCG har gedigen erfarenhet inom kapitaltäckningsområdet och utför i dagsläget den regulatoriska rapporteringen åt såväl kreditinstitut som värdepappersföretag. Vi erbjuder helhetslösningar inom regulatorisk rapportering vilket innefattar allt från omvärldsbevakning av kommande regelverk till riktade granskningsinsatser där vi genomlyser er befintliga rapportering och jämför den mot gällande regelverkskrav. Alla våra lösningar är behovsanpassade.

Håll utkik – Under hösten kommer vi att hålla riktade seminarium om det nya bankpaketet och dess direkta påverkan på den regulatoriska rapporteringen.

Let's connect

EU:s nya bankpaket (CRR II, CRD V) – Klarar ditt företag de ökade rapporteringskraven? EU:s nya bankpaket (CRR II, CRD V) – Klarar ditt företag de ökade rapporteringskraven?
I want an Advisense expert to contact me about:
EU:s nya bankpaket (CRR II, CRD V) – Klarar ditt företag de ökade rapporteringskraven?

By submitting, you consent to our privacy policy

Thank you for connecting with us

An error occurred, please try again later