En Complianceroll i förändring – Del 1, Ny lagstiftning

I takt med att tiderna förändras gör även compliancerollen det. Vi har tillsammans med våra kollegor Anna Gårdö och Suna Wickforsen diskuterat hur kan se ut i framtiden. Del ett av två handlar om ny lagstiftning.

Let's connect

En Complianceroll i förändring – Del 1, Ny lagstiftning En Complianceroll i förändring – Del 1, Ny lagstiftning
I want an Advisense expert to contact me about:
En Complianceroll i förändring – Del 1, Ny lagstiftning

By submitting, you consent to our privacy policy

Thank you for connecting with us

An error occurred, please try again later