Finansinspektionens Konsumentskyddsrapport 2020 publicerad

Den 13 februari publicerades Finansinspektionens Konsumentskyddsrapport för 2020, där man redogör för de två konsumentrisker som kommer prioriteras under året. Osund kreditgivning samt rådgivning och försäljning av produkter till konsumenter utanför den målgrupp produkten var tänkt att riktas till. Man meddelar även att skadereglering av hemförsäkringar kommer också att ha en framskjuten plats i FI:s tillsyn.

De två prioriteringarna ligger båda väl i linje med FCG:s kompetens och expertis, och vi ser positivt på FI:s fokusområden för 2020. Hör av er till oss om ni vill diskutera hur årets Konsumentskyddsrapport kan påverka er verksamhet.

Let's connect

Finansinspektionens Konsumentskyddsrapport 2020 publicerad Finansinspektionens Konsumentskyddsrapport 2020 publicerad
I want an Advisense expert to contact me about:
Finansinspektionens Konsumentskyddsrapport 2020 publicerad

By submitting, you consent to our privacy policy

Thank you for connecting with us

An error occurred, please try again later