FCG har biträtt Bluestep Bank AB (publ) vid dess ansökan om tillstånd för utgivning av säkerställda obligationer

FCG har biträtt Bluestep Bank AB (publ) vid dess ansökan om tillstånd för utgivning av säkerställda obligationer.

Tillståndet beviljades av Finansinspektionen den 21 november 2019.

FCG:s team bestod av Christine Ehnström (Partner), Jonas Karlsson (Senior Manager) och Daniel Hemselius (Manager).

Grattis Bluestep!

Let's connect

FCG har biträtt Bluestep Bank AB (publ) vid dess ansökan om tillstånd för utgivning av säkerställda obligationer FCG har biträtt Bluestep Bank AB (publ) vid dess ansökan om tillstånd för utgivning av säkerställda obligationer
I want an Advisense expert to contact me about:
FCG har biträtt Bluestep Bank AB (publ) vid dess ansökan om tillstånd för utgivning av säkerställda obligationer

By submitting, you consent to our privacy policy

Thank you for connecting with us

An error occurred, please try again later