Riksdagen har beslutat om nya regler för pensionsstiftelser

Riksdagen beslutade den 13 november 2019 om nya och ändrade regler för pensionsstiftelser. Beslutet innebär en revidering av tryggandelagen och även offentlighets- och sekretesslagen, och är en del av genomförandet av för IORP II-direktivet i svensk rätt. Lagändringarna börjar gälla den 15 december 2019.

Ändringar i lag för pensionsstiftelserna handlar i huvudsak om investeringar, företagsstyrning och information till nuvarande och kommande pensionärer. Andra ändringar innebär att så kallade visselblåsare får samma sekretesskydd som redan gäller inom finansmarknaden.

Läs riksdagens beslut här.

Kontakta oss

Vill du diskutera de nya reglerna för pensionsstiftelser och hur den påverkar er verksamhet? Kontakta oss.

Let's connect

Riksdagen har beslutat om nya regler för pensionsstiftelser Riksdagen har beslutat om nya regler för pensionsstiftelser
I want an Advisense expert to contact me about:
Riksdagen har beslutat om nya regler för pensionsstiftelser

By submitting, you consent to our privacy policy

Thank you for connecting with us

An error occurred, please try again later