Riksdagen har beslutat om ny lag om tjänstepensionsföretag

Riksdagen beslutade den 13 november 2019 om ny lag för tjänstepensionsföretag.

Lagändringarna börjar gälla den 15 december 2019, utom en bestämmelse om avgifter vid återköp och överföring av försäkring som börjar gälla den 1 januari 2020.

Förslaget innebär att försäkringsföretag som driver tjänstepensionsverksamhet och nuvarande tjänstepensionskassor kan omvandlas tjänstepensionsföretag samt att nya tjänstepensionsföretag kan startas. Den nya lagen kommer för tjänstepensionskassornas del att ersätta nuvarande lag (1972:262) om understödsföreningar, som är upphävd sedan 2011.

Riksdagen uppmanar dock att regeringen skyndsamt ska ta fram förslag till ändringar i reglerna som gäller:

  • Solvens inklusive kapitalkrav
  • Information
  • Egenföretagares försäkringar
  • Tilläggsförsäkringar

Läs riksdagens beslut här

Let's connect

Riksdagen har beslutat om ny lag om tjänstepensionsföretag Riksdagen har beslutat om ny lag om tjänstepensionsföretag
I want an Advisense expert to contact me about:
Riksdagen har beslutat om ny lag om tjänstepensionsföretag

By submitting, you consent to our privacy policy

Thank you for connecting with us

An error occurred, please try again later