FCG har biträtt Bynk AB vid dess ansökan om att bli betalningsinstitut

FCG har biträtt Bynk vid dess ansökan om tillstånd att bedriva verksamhet som betalningsinstitut. Tillståndet beviljades av Finansinspektionen den 9 oktober 2019.

Tillståndet skapar nya möjligheter för Bynk att kunna utveckla och bredda sin verksamhet.

FCG:s team bestod av Jimmi Brink, Partner, Daniel Hemselius, Manager och Camilla Baltscheffsky, Manager.

Grattis Bynk!

Let's connect

FCG har biträtt Bynk AB vid dess ansökan om att bli betalningsinstitut FCG har biträtt Bynk AB vid dess ansökan om att bli betalningsinstitut
I want an Advisense expert to contact me about:
FCG har biträtt Bynk AB vid dess ansökan om att bli betalningsinstitut

By submitting, you consent to our privacy policy

Thank you for connecting with us

An error occurred, please try again later