Co-sourcing inom AML

Reglerna kring åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism har förstärkts och det är ett fokusområde, inte bara hos Finansinspektionen, utan även i media och i samhället i stort. Det har resulterat i att finansmarknadens åtgärder mot penningtvätt är ett hett diskussionsämne och att kraven på Centralt Funktionsansvariga ökat från organisation, ledning, styrelse och Finansinspektionen.

Advisense noterar att flera företag identifierat ett behov av stöd inom arbetet för att motverka penningtvätt och finansiering av terrorism. Vi erbjuder därför möjligheten att genom s.k. co-sourcing delegera delar av Centralt Funktionsansvarigs uppgifter till FCG. Genom co-sourcing kan företaget behålla kontrollen över funktionen och samtidigt stärka oberoendet, säkerställa kontinuitet, ökad tillgänglighet och både djupare och bredare kompetens.

Let's connect

Co-sourcing inom AML Co-sourcing inom AML
I want an Advisense expert to contact me about:
Co-sourcing inom AML

By submitting, you consent to our privacy policy

Thank you for connecting with us

An error occurred, please try again later