Hoist Finance väljer FCG Oasys för sin hantering av outsourcing

Pressmeddelande – Efter lanseringen av FCG Oasys den 30 augusti tillkännager idag FCG, den nordiska marknadsledaren inom risk och compliance, att kredithanteringsaktören Hoist Finance har valt FCG Oasys systemtjänster för sin verksamhet.

FCG Oasys är ett system för aktiv hantering av utkontraktering av funktioner i enlighet med Europeiska bankmyndighetens (EBA) riktlinjer som träder i kraft 30 september 2019.

”Hoist Finance är en internationell ledare som använder outsourcing för att optimera sin affärsverksamhet” säger Per Andersson, VD för FCG Reg&Tech Solutions. “Att Hoist Finance har valt att ingå ett treårigt avtal för tjänsten är mycket glädjande.”

FCG Oasys har fullt stöd för intern utkontraktering och koncerngemensamma tjänster vilket gör det enkelt att upphandla, hantera och utvärdera tjänster och leverantörer. Systemet, som tillhandahålls som en Software as a Service (SaaS) tjänst, erbjuder fullständig spårbarhet, avancerade sökningar, filtrering och rapporteringsfunktioner. Sammantaget så underlättar Oasys efterlevande av det nya regelverket samt en proaktiv hantering av outsourcing av funktioner och tjänster.

”Vi utvärderade flera system för att hantera våra outsourcingaktiviteter. En av de viktigaste
faktorerna var en effektiv och säker delning och hantering av information mellan våra kontor och
avdelningar”, säger Sofia Isaksson, tillförordnad Head of Compliance på Hoist Finance. “Med FCG
Oasys kan vi aktivt hantera all vår outsourcing och våra tjänsteleverantörer inom hela vår organisation
på alla våra elva marknader.”

Let's connect

Hoist Finance väljer FCG Oasys för sin hantering av outsourcing Hoist Finance väljer FCG Oasys för sin hantering av outsourcing
I want an Advisense expert to contact me about:
Hoist Finance väljer FCG Oasys för sin hantering av outsourcing

By submitting, you consent to our privacy policy

Thank you for connecting with us

An error occurred, please try again later