Konsumentverket presenterar resultatet från sin granskning av försäkringsdistributörers information till konsumenter

Under våren 2019 genomförde Konsumentverket en granskning av försäkringsdistributörers information till konsumenter. Konsumentverkets granskning fokuserade huvudsakligen på om tidpunkten för och när informationen lämnas, de produktfaktablad (”IPID”) som ska överlämnas vid tecknande av skadeförsäkring samt om pris- och ersättningsinformation, uppfyller kraven som framgår i lagen om försäkringsdistribution (”LFD”).  Granskningen omfattade såväl försäkringsförmedlare som försäkringsbolag.

Konsumentverket fann flera brister hos de granskade företagen. Särskilt avseende utformning av informationen om konsumenters möjligheter att framställa klagomål samt till prövning utanför domstol, i beskrivningen av försäkringsförmedlares obligatoriska ansvarsförsäkring samt hur och när information lämnas. Därtill brast flera företag gällande beskrivningen av betalning och uppsägning i produktfaktabladet samt att på ett konsumentanpassat vis redogöra för sina ersättningsmodeller. Konsumentverket avser härnäst att lämna återkopplingsbrev till företagen alternativt inleda ett enskilt tillsynsärende.

Har ni säkerställt att er information är konsumentanpassad och att den ges i rätt tid och på rätt sätt? FCG har lång erfarenhet från försäkringsbranschen och har följt utvecklingen av såväl lagstiftning som branschpraxis. Vi erbjuder bland annat rådgivning och second opinion på om er information uppfyller de krav som ställs i lagstiftningen om försäkringsdistribution.

Kontakta oss för ett förutsättningslöst möte!

Vill du läsa mer om konsumentverkets granskning? Ladda ner vår redogörelse för granskningen genom att klilcka här!.

Let's connect

Konsumentverket presenterar resultatet från sin granskning av försäkringsdistributörers information till konsumenter Konsumentverket presenterar resultatet från sin granskning av försäkringsdistributörers information till konsumenter
I want an Advisense expert to contact me about:
Konsumentverket presenterar resultatet från sin granskning av försäkringsdistributörers information till konsumenter

By submitting, you consent to our privacy policy

Thank you for connecting with us

An error occurred, please try again later