Hvordan kan juridiske stabe og compliancefunktioner sikres løbende støtte i et komplekst og krævende arbejdsmiljø?

Vi ønsker at fremhæve muligheden for, at finansielle virksomheder kan gøre større brug af såkaldt Co-Sourcing, som i modsætning til outsourcing af hele funktioner indebærer outsourcing af bestemte dele af en proces eller en tilbagevendende aktivitet. Formålet er at supplere med ekspertise og ressourcer, som vi mener øger effektivitet og kvalitet, samtidig med at virksomheden fortsat har det overordnede ansvar.

I løbet af FCG’s elleve år har vi oplevet en revolutionerende udvikling i, hvordan virksomhederne inden for lov- og regeloverholdelse skal kunne mestre vidt forskellige områder i et stadig mere komplekst miljø. Dette er drevet af flere forskellige fænomener, såsom en mere kompleks og bred regulering, virksomhedernes behov og markedsplads, kundeadfærd og en digital transformation. Samtidig har vi stor respekt for begrænsede finansielle muligheder for løbende at øge denne type ressourcer, når kravene stiger. Det tilbagevendende spørgsmål er, hvordan virksomhederne skal kunne opretholde deres konkurrenceevne, samtidig med at de lever op til kundernes, aktionærernes og myndighedernes forventninger?

Vi tror, ​​at mange aktører på en omkostningseffektiv måde kan drage nytte af at supplere egne juridiske stabe og compliancefunktioner med FCG’s eksperter, hvor FCG er en sikker ekstern partner, der fungerer som løftestang og skaber dualitet i den eksisterende organisations kapacitet. Vi ser, at det kan være tilbagevendende arbejdsopgaver, der for eksempel indgår i en årlig proces, årsplan, revisioner, kontroller eller andre typer af opgaver. Behovene er naturligvis unikke for hver virksomhed, og FCG vil med glade diskutere, hvordan vi kan tilføje kapacitet til din unikke organisation. Nedenfor fremhæver vi nogle områder, som vi ser, er tilbagevendende udfordringer for vores kunder.

Corporate Secretary

FCGs erfaring er, at bestyrelsens arbejde kan lettes og gøres mere effektivt ved hjælp af en erfaren bestyrelsessekretær. Tilbuddet omfatter støtte til årsplanen, bestyrelsens forretningsorden, kvalitetssikring og distribution af bestyrelsesmateriale, udarbejdelse af protokoller og løbende rådgivning samt støtte til bestyrelsesformand og administrerende direktør om governance spørgsmål.

Virksomheds- og bankjurist

FCG tilbyder bistand til juridiske afdelinger i finansielle virksomheder indenfor udvalgte områder, hvor FCG kan løfte hele opgaven eller være ansvarlig for visse dele. Det kan være juridiske områder, som virksomheden ikke selv har kompetencer indenfor eller initiativer inden for afgrænsede emner eller projekter.

Regulatory Watch

FCG tilbyder lovovervågning gennem vores “Regulatory Watch”, som gør det lettere for vores kunder at holde sig opdateret med nye regler og nuværende lovområder. Med Regulatory Watch modtager du som kunde en tilpasset overvågnings- og indflydelsesanalyse baseret på din virksomheds aktiviteter og relevante tilladelser. (Servicen vil først blive skræddersyet till Danmark senere på året. Indtil da kan trækkes på den svenske version, som også dækker EU-reguleringen.)

Uddannelse

FCG er ekspert i finansielle regler og gennemfører hvert år et stort antal tilpassede kurser til vores kunder. Vi kan tilbyde gennemførelse af uddannelsesprogrammer i henhold til jeres uddannelsesplan.

Styringsdokumenter

FCG har en unik erfaring med at udvikle og revidere styredokumenter for alle typer af finansielle virksomheder. FCG kan påtage sig det samlede ansvar for løbende at gennemgå og sikre opdatering af styredokumenter, så det sikres, at disse opdateres og tilpasses ud fra virksomhedens ønsker og lovkrav (årligt eller med forskellige frekvenser baseret på jeres ønsker).

Compliance

FCG tilbyder assistance til compliancefunktioner på afgrænsede områder, men FCG kan også tage det samlede ansvar. Vi påtager os ansvaret for gennemførelse eller kvalitetssikring af risikoanalyser, anmeldelser, inspektions forberedelser samt løbende rådgivning og support alt efter jeres behov.

Let's connect

Hvordan kan juridiske stabe og compliancefunktioner sikres løbende støtte i et komplekst og krævende arbejdsmiljø? Hvordan kan juridiske stabe og compliancefunktioner sikres løbende støtte i et komplekst og krævende arbejdsmiljø?
I want an Advisense expert to contact me about:
Hvordan kan juridiske stabe og compliancefunktioner sikres løbende støtte i et komplekst og krævende arbejdsmiljø?

By submitting, you consent to our privacy policy

Thank you for connecting with us

An error occurred, please try again later