Lagrådsremiss för ny reglering för pensionsstiftelser

Den 16 maj 2019 beslutade regeringen om en lagrådsremiss för ny reglering för pensionsstiftelser. Lagrådsremissen föreslår nya och ändrade regler om pensionsstiftelser i tryggandelagen baserat på EU:s andra tjänstepensionsdirektiv (IORP II). För lagrådsremiss; se här.

Förslagen i lagrådsremissen omfattar i huvudsak bestämmelser om investeringar, företagsstyrning och information till de personer som omfattas av pensionsstiftelsers verksamhet. Dessutom föreslås en utvidgning av en sekretessbestämmelse i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

De nya reglerna föreslås i huvudsak träda i kraft den 1 december 2019.

Vill du diskutera detta eller veta mer? Kontakta oss!

Let's connect

Lagrådsremiss för ny reglering för pensionsstiftelser Lagrådsremiss för ny reglering för pensionsstiftelser
I want an Advisense expert to contact me about:
Lagrådsremiss för ny reglering för pensionsstiftelser

By submitting, you consent to our privacy policy

Thank you for connecting with us

An error occurred, please try again later