AIFM-direktivets inverkan på verksamhet som registrerad AIF-förvaltare

Har du koll på hur AIFM-direktivet påverkar din verksamhet som registrerad AIF-förvaltare?

Antalet AIF-förvaltare ökar stadigt och AIF-fonden är numera ett etablerat begrepp även i riskkapital- och fastighetsbranschen. Välkommen på seminarium där vår expert Anna Gårdö talar om vad du som registrerad AIF-förvaltare behöver känna till om reglerna. Visste du t.ex. att du träffas av penningtvättsreglerna och vet du vilka typer av investerare du får ha i fonden?

Anmäl dig här

Let's connect

AIFM-direktivets inverkan på verksamhet som registrerad AIF-förvaltare AIFM-direktivets inverkan på verksamhet som registrerad AIF-förvaltare
I want an Advisense expert to contact me about:
AIFM-direktivets inverkan på verksamhet som registrerad AIF-förvaltare

By submitting, you consent to our privacy policy

Thank you for connecting with us

An error occurred, please try again later