Dags igen för AML-rapportering till Finansinspektionen

Senast den 31 mars ska den årliga rapporteringen av åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism vara inskickad till Finansinspektionen. Rapporteringen gjordes för första gången under 2018 och vi på FCG har här tagit fasta på några av de lärdomar vi drog när vi hjälpte våra kunder med rapporteringen.

Lärdom 1 – Påbörja arbetet i god tid

Det kan i vissa fall, ofta beroende av vilka systemstöd som används, vara utmanande att ta fram de uppgifter som ska fyllas i rapporteringsformuläret, exempelvis avseende antal kunder. Därför är det fördelaktigt att i god tid påbörja arbetet med att ta fram uppgifterna. Tänk även på att uppgifterna ska avse balansdagen den 31 december 2018.

Lärdom 2 – Spara källor och metoder för uträkningar

Om några av uppgifterna kräver uträkningar är det en stor fördel om dessa uträkningar samt uppgifter om vilka interna källor som har använts sparas på ett lämpligt vis. Det har två fördelar, den första är självfallet att det finns ett underlag att ta fram vid en eventuell tillsyn eller kompletterande frågor från Finansinspektionen. Den andra fördelen är att man vid nästa rapportering år 2020 kan se vilken metod och vilka källor som användes för årets rapportering. På så sätt kan man vara säker på att uppgifterna man lämnar förblir konsekventa från år till år.

Lärdom 3 – Ta fram ett underlag om avgränsningar eller metoder krävs

En lärdom som ligger i linje med det ovanstående är att vissa av uppgifterna kan kräva att man gör en avgränsning eller att man för ett resonemang, för att nå fram till en konkret uppgift. Om sådana avgränsningar och/eller resonemang behövs så är det fördelaktigt om dessa sparas för att vid en eventuell tillsyn kunna påvisa hur uppgiften har räknats fram.

Inför förra årets rapportering sammanfattade vi på FCG 5 korta punkter som kan vara bra att tänka på inför och vid rapporteringen. Dessa är alltjämt intressanta för årets rapportering.

Om ni har några frågor eller behöver stöd i rapporteringen – hör av er till oss på FCG, vi har stor erfarenhet av att hjälpa företag i finansbranschen med både rapporteringen samt av alla andra delar av arbetet för att motverka penningtvätt och finansiering av terrorism.

Let's connect

Dags igen för AML-rapportering till Finansinspektionen Dags igen för AML-rapportering till Finansinspektionen
I want an Advisense expert to contact me about:
Dags igen för AML-rapportering till Finansinspektionen

By submitting, you consent to our privacy policy

Thank you for connecting with us

An error occurred, please try again later