IT/Informationssäkerhet 2018 & 2019

Tillbakablick 2018

FCG har under året stöttat många av våra kunder, både finansiella och icke-finansiella bolag, med främst IT-strategi och styrning av IT och informationssäkerhet.

Styrning av IT och informationssäkerhet har under året varit i fokus hos våra kunder. Detta på grund av en kombination av tillväxt och regulatorisk utveckling. 2018 har varit ett år av stark tillväxt hos våra kunder, och detta har märkts främst inom fintech-branschen som har drivit behovet av både IT- och informationssäkerhetsstrategier och ökad internkontroll och styrning. Motivationen har främst varit att koordinera och optimera IT och säkerhetsfunktionernas leveransförmågor till affären.

Vi har även sett en utökning av reglering IT och informationssäkerhet inom olika sektorer, så som utökade krav inom finansiella sektorn och spelsektorn (EBA ICT in SREP, PSD 2 krav samt den kommande spelmyndighetens nya föreskrifter). Vidare har övergripande reglering i form av NIS-direktivet och tillhörande MSB-föreskrifter kravställt inom informationssäkerhetsområdet. Som ni säkert har sett har FCG publicerat nyheter inom dessa områden löpande under året.

Framåtblick 2019

IT och informationssäkerhet är fortsatt ett hett område under 2019. Vi kommer sannolikt att få se ett tydligare fokus på IT och informationssäkerhet i tillsynen av finansiella institut. NIS-direktivet kommer också att driva mognaden av informationssäkerhet inom samhällsviktiga sektorer. På FCG ser vi att IT-styrning fortfarande är ett eftersatt område och att en del arbete kvarstår för att nå upp till samma nivå som internationella aktörer och andemeningen i olika regleringar. Vi tror också att operativ risk (eller integrerad riskhantering) och IT samt informationssäkerhet kommer fortsätta att närma sig varandra. Informationssäkerhet samt strategi och styrning av IT kommer sannolikt också fortfarande vara ett populärt område på styrelseagendor under 2019.

Kontakta oss gärna om ni ser ett behov av stöd inom IT/informationssäkerhetsområdet. Vi hjälper gärna till med högt och lågt, stort och smått. God Jul önskar FCG!

Let's connect

IT/Informationssäkerhet 2018 & 2019 IT/Informationssäkerhet 2018 & 2019
I want an Advisense expert to contact me about:
IT/Informationssäkerhet 2018 & 2019

By submitting, you consent to our privacy policy

Thank you for connecting with us

An error occurred, please try again later