PSD2(018) – Årets regelverk?

Betalområdet har varit hett de senaste åren och under 2018 har det bubblat mer än någonsin tidigare. Tillslut var det dags för PSD2, regelverket som antingen skulle vara den stora dörröppnaren eller det stora hotet mot de traditionella aktörernas verksamhet. Efter en del förseningar i den svenska implementering trädde så den uppdaterade betaltjänstlagen i kraft den 1 maj 2018. Med lite perspektiv såhär snart 8 månader senare vad har egentligen skett? Har det revolutionerat marknaden? Har de nya aktörerna tagit över kunderna? Behövs det traditionella bankerna fortfarande?

Med viss risk för att sticka ut hakan lite vill vi nog påstå att inte så väldigt mycket har förändrat sig. Visst lanseras det löpande nya betalningslösningar och visst tar nya aktörer större marknadspositioner men att prata om en revolution är nog att ta det lite långt. Majoriteten av de traditionella aktörer är kvar och kunderna väljer primärt att använda ytterligare tjänster för att betala än att ge upp någon eller några av de gamla. Det mesta är än så länge så att säga business as usual.

Anledningarna till detta är naturligtvis flera men vi ska försöka lyfta fram de tre, enligt vår uppfattning, mest betydelsefulla:

Förseningen av RTS:en

Genom PSD2 skulle bankerna tvingas öppna upp sina API:er och det skulle finnas standarder för kommunikation mellan olika leverantörer av betaltjänster. Det var detta som skulle möjliggöra nya betalningslösningar som skulle utmana bankerna på betalningsmarknaden. Detaljerna kring detta överlämnade direktivet till EBA att reglerna genom en teknisk standard. Utgångspunkten var att den tekniska standarden skulle träda i kraft i anslutning till direktivet, dvs. den 13 januari 2018. Så blev dock inte fallet. Arbetet drog ut kraftigt på tiden och när man väl enats som reglerna förelades dem med en implementeringstid om 18 månader från de att de ha antagits.

Detta resulterade i att reglerna i RTS:en inte träder i kraft förens den 14 september 2019 och fram tills dessa har det uppstått något av ett vakuum avseende vilka rättigheter och skyldigheter som gäller rörande tillgång till information och kommunikation. Å ena sidan finns det regler i direktivet som redan är i kraft och t.ex. ställer krav på att en kontoinformationstjänst ska få hämta information från bankerna, men å andra sidan är reglerna för hur det ska gå till inte i kraft förens den 14 september 2019. Detta gör att de flesta tjänsterna som bygger på tillgång till information eller access till betalkonton fortsätter att ta sig in på olika mer eller mindre transparenta sätt.

Sammantaget är den situation som utstått där det finns vissa krav som är i kraft och andra som inte är det ingen lycka situation. RTS:ens försening har därför blivit något av en stoppkloss.

Open Banking mer än bara betalningar

PSD2 reglerar betaltjänster. Övriga banktjänster regleras däremot inte av PSD2 och även om betalningar är den banktjänst som vi som konsumenter kanske använder mest frekvent krävs det för att kunna ta steget fullt ut till open banking att fler banktjänster än betalningar kan erbjudas. Dessa tjänster och de informationsflöden som krävs för att fler aktörer ska kunna erbjuda dem är dock inte reglerade på samma sätt som betaltjänster. Det finns t.ex. ingen motsvarighet till PSD2 för spar- eller kredittjänster. Därför råder större osäkerhet kring vilka regler som styr utbytet av sådan information och det finns inte heller samma krav på samarbete och utbyte av information mellan olika aktörer. För banktjänster som inte är betalningar är därför beroendet mellan nya aktörer och de traditionella banker därför fortsatt stort.

För att ta steget fullt ut med open banking skulle därför en harmoniserad lagstiftning för samtliga banktjänster kunna underlätta. Från EU-håll har också detta börjat diskuteras.

Ägarskap om kunderna

De som blir framgångsrika på betaltjänstmarknaden och även bankmarknaden i stort är de som lyckas attrahera kunder. Här har många av de traditionella aktörerna ett försprång då de redan har en kundbas. För nya aktörer gäller det därför att attrahera nya kunder och det är ofta en utmaning. Utöver att attrahera dem och få användare behöver de nya aktörerna hitta ett sätta att ta betalt för sina tjänster. Häri ligger sannolikt den största utmaningen. Många konsumenter vill använda nya och smidiga tjänster men är de villiga att betala för dem? Det eller de företagen som lyckas kombinera nya teknik med att hitta ett sätt att ta betalt för tjänsterna kommer sannolikt har stora möjligheter att ta större positioner framöver på marknaden.

Om ditt företag har frågor rörande PSD2 eller open banking i stort, kontakta FCG.

Let's connect

PSD2(018) – Årets regelverk? PSD2(018) – Årets regelverk?
I want an Advisense expert to contact me about:
PSD2(018) – Årets regelverk?

By submitting, you consent to our privacy policy

Thank you for connecting with us

An error occurred, please try again later