FI:s rapport om bankernas informationsarbete visar på förbättringspotential

FI publicerade i fredags en rapport som redogör för deras syn på bankernas arbete med informations- och cybersäkerhet. I rapporten konstaterar FI att bankerna inte fullt ut har anpassat sig till de risker som förknippas med den pågående digitalisering av finansmarknaden och en allt mer avancerad och komplex cyberhotbild. Trots att fokus på dessa risker har ökat de senaste åren, lägger FI en förväntan på bankerna att fortsätta utveckla sina förmågor vad gäller hantering och uppföljning av informations- och cybersäkerhet.

De utvecklingsområden som FI primärt lyfter fram är kopplade till:

  • Praktisk implementering av ledningssystemet för infosäkerhet för att säkerställa att det inte förblir en pappersprodukt
  • Kontinuerlig analys av aktuella hot för riktad och snabb anpassning av riskhanteringen säkerhetsmekanismer
  • Utbildning av personal för att öka medvetandenivå och minska sårbarheter

Har ni frågor, behöver ni råd eller stöd i att spetsa till era förmågor att hantera och följa upp informations- och cybersäkerhetsrisker? Kontakta oss gärna!

Let's connect

FI:s rapport om bankernas informationsarbete visar på förbättringspotential FI:s rapport om bankernas informationsarbete visar på förbättringspotential
I want an Advisense expert to contact me about:
FI:s rapport om bankernas informationsarbete visar på förbättringspotential

By submitting, you consent to our privacy policy

Thank you for connecting with us

An error occurred, please try again later