FI genomför enkätundersökning om försäkringsföretagens införlivande av centrala funktioner i företagsstyrningssystemet

FI följer upp försäkringsföretagens införlivande av centrala funktioner som en del av företagsstyrningssystemet. Försäkringsföretagen uppmanas att besvara en enkätundersökning om hur arbetet med centrala funktioner har införlivats avseende bland annat ansvar, lämplighetsprövning, styrdokument, processer, utförande av uppgifter, utläggning till externa tjänsteleverantörer och rapportering.

Flera av försäkringsföretagen, särskilt de mindre med färre anställda, har upplevt stora utmaningar med att implementera företagsstyrningssystemet fullt ut enligt Solvens 2-regelverket. FCG har sedan Solvens 2-regelverkets ikraftträdande deltagit i och bedrivit implementeringsprojekt på flera försäkringsföretag, och i samband med detta stöttat företagen med införlivande av centrala funktioner. FCG utför även interims- och outsourcinguppdrag för centrala funktioner hos ett flertal kunder. Därutöver erbjuder FCG utbildningar inom exempelvis beställaransvar och uppföljning av uppdragsavtal.

Har ni frågor om tolkning av reglerna om centrala funktioner, lämplighetsprövning, beställaransvar eller utläggning av verksamhet? Kontakta oss!

Let's connect

FI genomför enkätundersökning om försäkringsföretagens införlivande av centrala funktioner i företagsstyrningssystemet FI genomför enkätundersökning om försäkringsföretagens införlivande av centrala funktioner i företagsstyrningssystemet
I want an Advisense expert to contact me about:
FI genomför enkätundersökning om försäkringsföretagens införlivande av centrala funktioner i företagsstyrningssystemet

By submitting, you consent to our privacy policy

Thank you for connecting with us

An error occurred, please try again later