Ett år med MiFID II

Det har snart gått ett år sedan EU-direktivet om marknader för finansiella instrument, MiFID II, införlivades i Sverige. Hur har det nya regelverket påverkat branschen?

Många företag har valt att se över sina affärs- och intäktsmodeller, uppdaterat sina interna processer och upphandlat nya IT-system. Om flödet av tredjepartsersättningar har minskat återstår att se, men en sak är säker – företagen har blivit mer transparenta.

På ämnet transparens innebär de nya reglerna tydligare information om kostnader och avgifter för tjänster och produkter inom värdepappersmarknaden. Information om kostnader och avgifter ska numera lämnas till kunden innan tjänsten tillhandahålls samt årligen i efterhand s.k. ex-post. Många företag förbereder den årliga rapporteringen till sina kunder och arbetar med att tolka de detaljerade och högt ställda kraven på rapporternas innehåll.

FCG hjälper gärna till med regelverkstolkning och kvalitetssäkring av rapporternas utformning och format.

God jul!

Let's connect

Ett år med MiFID II Ett år med MiFID II
I want an Advisense expert to contact me about:
Ett år med MiFID II

By submitting, you consent to our privacy policy

Thank you for connecting with us

An error occurred, please try again later