Ansökan om att ingå fondavtal – en månad kvar till deadline

Pensionsmyndigheten öppnade ansökan till det nya fondavtalet den 1 november 2018 och har nu publicerat en uppdaterad version av avtalet, för närvarande 2.0.[i]

FCG har granskat ett antal ansökningshandlingar och identifierat några särskilt viktiga områden i avtalet, såsom hantering av intressekonflikter, förändringar i verksamheten, verksamhetshistorik i fonden och ersättningar till tredje part för distribution. FCG noterar att det kan vara bra att ägna lite extra tid åt innehållet i dessa delar, eftersom avtalet ställer upp särskilda och ibland långtgående definitioner och krav.

Ansökan behöver vara Pensionsmyndigheten tillhanda senast 28 december 2018 klockan 16.30, annars upphör samarbetsavtalet att gälla, fonden/fonderna avregistreras från premiepensionssystemet och samtliga nuvarande andelar att säljas.

FCG kan erbjuda kvalitetssäkring av avtalet och övrig rådgivning i samband med ansökningsprocessen hos Pensionsmyndigheten.

[i] https://www.pensionsmyndigheten.se/om-pensionsmyndigheten/for-fondbolag/ansokan-om-att-inga-fondavtal

Let's connect

Ansökan om att ingå fondavtal – en månad kvar till deadline Ansökan om att ingå fondavtal – en månad kvar till deadline
I want an Advisense expert to contact me about:
Ansökan om att ingå fondavtal – en månad kvar till deadline

By submitting, you consent to our privacy policy

Thank you for connecting with us

An error occurred, please try again later