Datainspektionen försiktiga i första tillsynen

Datainspektionen har slutfört granskningen av dataskyddsombud, där 8 av 66 tillsynsärenden avsåg banker och försäkringsbolag. Företagen har enligt granskningen brustit i skyldigheten att utse dataskyddsombud och meddela ombudets kontaktuppgifter till Datainspektionen. Att inte ha utsett och meddelat dataskyddsombud kan enligt GDPR leda till en administrativ sanktionsavgift. I de fall brister har konstaterats har Datainspektionen gett företagen reprimander, alltså en allvarlig tillrättavisning.

”Eftersom det gått så pass kort tid efter att GDPR infördes den 25 maj, har vi stannat vid att utfärda reprimander. Men, skulle vi framöver konstatera fortsatta brister när det gäller dataskyddsombud så kan även administrativa sanktionsavgifter bli aktuella”, säger Datainspektionens generaldirektör Lena Lindgren Schelin.

Här finner du en sammanställning av granskningen.

Let's connect

Datainspektionen försiktiga i första tillsynen Datainspektionen försiktiga i första tillsynen
I want an Advisense expert to contact me about:
Datainspektionen försiktiga i första tillsynen

By submitting, you consent to our privacy policy

Thank you for connecting with us

An error occurred, please try again later