Insurance Europe begär att införandet av IFRS 17 ska skjutas upp till år 2023

Den europeiska branschorganisationen Insurance Europe har under veckan meddelat att de vill att införandet av IFRS 17, som ersätter IFRS 4, ska skjutas upp i två år. Bakgrunden till deras begäran är att EU-kommissionens rådgivande organ EFRAG (European Financial Reporting Advisory Group) har granskat den nya standarden och upptäckt att det finns problem med hur försäkringsföretagens resultat och affärsmodell presenteras.

Insurance Europe anser att de 11 frågor som EFRAG listat gör att IFRS 17 måste återöppnas och ändras innan det nuvarande ikraftträdandet år 2021. För att berörda försäkringsföretag ska få tillräckligt med anpassningstid krävs att införandedatumet skjuts upp i två år menar den europeiska branschorganisationen. Insurance Europe har även skrivit ett brev till EU-kommissionen där de trycker på att beslutet om att återöppna standarden måste ske så fort som möjligt. Däremot anses en försening inte leda till att företagen bör pausa sina implementeringsprojekt.

Läs mer om begäran från Insurance Euorope här.

Let's connect

Insurance Europe begär att införandet av IFRS 17 ska skjutas upp till år 2023 Insurance Europe begär att införandet av IFRS 17 ska skjutas upp till år 2023
I want an Advisense expert to contact me about:
Insurance Europe begär att införandet av IFRS 17 ska skjutas upp till år 2023

By submitting, you consent to our privacy policy

Thank you for connecting with us

An error occurred, please try again later