FCG:s fondspaning del I: Ändringar i premiepensionssystemet

Anna Gårdö fondspanar inför hösten 2018 med FCG:s experter Eva Broms och Emelie Antonisen. De talar om de nya kraven på fondbolag, nya ansökningsförfaranden, nya krav för tillträde (t.ex. verksamhetshistorik), handläggningstider, ny form av tillsyn, och hur allt detta kommer se ut år 2020.

Let's connect

FCG:s fondspaning del I: Ändringar i premiepensionssystemet FCG:s fondspaning del I: Ändringar i premiepensionssystemet
I want an Advisense expert to contact me about:
FCG:s fondspaning del I: Ändringar i premiepensionssystemet

By submitting, you consent to our privacy policy

Thank you for connecting with us

An error occurred, please try again later