Erbjuder ditt företag högkostnadskrediter?

Erbjuder ditt företag krediter till privatpersoner med en effektiv ränta över 30% jämfört med referensräntan*? Då omfattas ni sedan 1 september 2018 av de nya tilläggen i konsumentkreditlagen avseende högkostnadskrediter.

En högkostnadskredit definieras som ”en kredit med en effektiv ränta som minst uppgår till referensräntan enligt 9 § räntelagen (1975:635) med ett tillägg av 30 procentenheter och som inte huvudsakligen avser kreditköp eller är en bostadskredit”.

Bakgrunden till ändringarna i konsumentkreditlagen är främst att minska överskuldsättningen hos allmänheten och lagändringen består i korthet av:

 • Räntefria krediter ska kreditprövas även om krediten endast är förbunden med en obetydlig avgift och ska betalas tillbaka inom tre månader**;
 • En skyldighet att lämna en särskild upplysning i marknadsföringsinformationen om att det gäller en högkostnadskredit införs;
  • Den särskilda upplysningen ska också innehålla information om riskerna med skuldsättning och om vart konsumenten kan vända sig för att få stöd i budget- och skuldfrågor
 • Förbud införs mot att krediträntan eller dröjsmålsräntan per år överstiger mer än 40% jämfört med referensräntan*;
  • Det kan inte heller begäras att konsumenten betalar annat än dröjsmålsränta kopplat till dröjsmålet
 • Förbud mot att kostnaderna*** kopplade till krediten överstiger kreditbeloppet. I frågan om kontokrediter får kostnaderna inte överstiga beloppen för varje enskilt utnyttjande av kreditbeloppet; och
 • Förbud mot att krediten förlängs mer än en (1) gång införs, givet vissa undantag.

Vad behöver ni som företag göra för att möta de nya kraven?

Först och främst behöver ni se över om era krediterbjudanden träffas av lagändringen. Om så är fallet behöver ni:

 • Gå igenom och se över er affärsstrategi, hur vill ni förhålla er till lagändringen?
 • Gå igenom och uppdatera samtliga berörda interna styrdokument;
 • Genomföra eventuella utbildningsinsatser till personal;
 • Uppdatera era system, om nödvändigt (uppdateringen kan vara särskilt utmanande vid erbjudande om kontokrediter); och
 • Se över och uppdatera er marknadsföring och hemsida.

Om ni har tillstånd enligt lagen (2014:275) om viss verksamhet med konsumentkrediter kommer ni ha två olika myndigheter som granskar er verksamhet. Konsumentverket är tillsynsansvarig gällande de regler som finns i konsumentkreditlagen. I övrigt är Finansinspektionen granskande myndighet.

För verksamheter med andra tillstånd utgivna av Finansinspektionen där konsumentkreditlagen är tillämplig är det Finansinspektionen som är tillsynsansvarig.

Till sist, då lagändringen trädde ikraft 1 september 2018 gäller dessa krav redan idag.

Är ni nyfikna på mer, eller vill ni ha öppen diskussion med experter i området? Kontakta oss på FCG.

Let's connect

Erbjuder ditt företag högkostnadskrediter? Erbjuder ditt företag högkostnadskrediter?
I want an Advisense expert to contact me about:
Erbjuder ditt företag högkostnadskrediter?

By submitting, you consent to our privacy policy

Thank you for connecting with us

An error occurred, please try again later