Fondbolagens utmaningar med nya PPM-avtalet

Förändringarna i premiepensionssystemet leder till att 284 fonder, av dagens totalt 825, försvinner från fondtorget, enligt Pensionsmyndighetens uppskattning. Fondbolagens tidigare avtal med Pensionsmyndigheten är uppsagda och kommer att ersättas med ett nytt fondavtal, efter ett ansökningsförfarande. FCG tror att konsekvensen av det nya fondavtalet kan komma att leda till omstruktureringar, fusioner eller nedläggningar av befintliga fonder.

Viktiga datum för ansökan till Pensionsmyndigheten:

  • 19 och 22 oktober – Informationsdag hos Pensionsmyndigheten om ansökan och avtal
  • 1 november – Ansökan öppnar
  • 28 december – Sista ansökningsdag för befintliga fonder inom systemet

De nya kraven och dokumentationen som Pensionsmyndigheten begär in är betydligt mer omfattande än dagens nivå. Dock råder än så länge osäkerhet hur vissa viktiga delar i avtalet ska tolkas samt delar i ansökningsprocessen som exempelvis avslag.

FCG kan erbjuda rådgivning i samband med eventuella förändringar i bolagsstrukturen, tolkning av avtalet samt ansökningsprocessen hos Pensionsmyndigheten.

Let's connect

Fondbolagens utmaningar med nya PPM-avtalet Fondbolagens utmaningar med nya PPM-avtalet
I want an Advisense expert to contact me about:
Fondbolagens utmaningar med nya PPM-avtalet

By submitting, you consent to our privacy policy

Thank you for connecting with us

An error occurred, please try again later