Nya regler för pensionsstiftelser skjuts fram till maj 2019

Det andra tjänstepensionsdirektivet (IORP II-direktivet) avser tjänstepensionsinstitut, vilket i Sverige omfattar pensionsstiftelser och tjänstepensionsföretag. De nya reglerna för pensionsstiftelser remitterades i mars 2018 och de nya reglerna för tjänstepensionsföretag remitterades i juli 2018.

Regeringen vill nu skjuta fram ikraftträdandet av de nya reglerna för pensionsstiftelser för samordna de båda lagförslagen. Detta innebär att beslut om lagrådsremiss i båda lagstiftningsärendena är planerat till november 2018, beslut om proposition till januari 2019 och ikraftträdande till den 1 maj 2019. Det var tidigare sagt att de nya reglerna för pensionsstiftelser skulle träda i kraft den 13 januari 2019. För mer information, läs här.

Let's connect

Nya regler för pensionsstiftelser skjuts fram till maj 2019 Nya regler för pensionsstiftelser skjuts fram till maj 2019
I want an Advisense expert to contact me about:
Nya regler för pensionsstiftelser skjuts fram till maj 2019

By submitting, you consent to our privacy policy

Thank you for connecting with us

An error occurred, please try again later