FI:s tydliga budskap om fondandelsfonder: Vi förväntar oss bra kvalitet, tydlig kundinformation och prisvärdhet!

Fondandelsfonder har under lång tid varit under lupp och det påstås ofta att det finns riktigt dåliga och oetiska produkter med höga avgifter som ofta otillbörligt gynnar den egna fondförvaltaren. Som många vet finns det också riktigt bra och prisvärda produkter inom segmentet. FCG kommer nu intresserat följa den uppstädning på marknaden som är att vänta när FI sätter frågan högt på sin tillsynsagenda 2018.

Efter att ha granskat 25 fondandelsfonder har FI i sin tillsynsrapport (läs rapporten här) som släpptes idag identifierat tre större förbättringsområden för fondförvaltarna. Området kommer att prioriteras och följas upp i den löpande tillsynen under 2018.

1. Högre avgifter – Motivera och informera

Granskningen visar att fondandelsfonder generellt har en mycket högre årlig avgift än t.ex. aktiefonder och indexfonder. Avgifter har en stor påverkan på ett långsiktigt sparande, därför kräver högre avgifter enligt FI en högre avkastning. Vissa bolag brister också i redovisningen av avgifter, speciellt i underliggande fonder och vid prestationsbaserade avgifter, och detta måste bolagen komma till rätta med.

2. Vikten av att kunna utvärdera

För en stor del av de fonder som ingick i undersökningen saknas jämförelseindex som kunden kan utvärdera fondens avkastning mot. FI vill att bolagen använder jämförelseindex som inspektionen tycker ofta är ett bra och enkelt sätt att utvärdera även en fondandelsfond emot. Om inte jämförelseindex används förväntar sig FI att bolagen på annat sätt informerar om fondandelsfondernas prestation. FI är tydliga med att kunden enkelt måste kunna utvärdera produktens pris jämfört med dess avkastning.

3. Hantera intressekonflikter genom objektiv utvärdering

FI anser att kunder bör få information om förvaltaren investerar i sina egna fonder. Vidare anser FI att rabatter på avgifter i de underliggande fonderna inte ska vara den avgörande faktorn till beslutet att investera i egna fonder. Alla investeringar i egna fonder ska istället grundas på en objektiv analys med syftet att säkerställa en placering som på bästa sätt tillvaratar konsumenternas intressen.

Vill du ha hjälp att se över hur ni förvaltar, prissätter eller informerar om era fondandelsfonder eller har du andra frågor är du varmt välkommen att kontakta oss.

Let's connect

FI:s tydliga budskap om fondandelsfonder: Vi förväntar oss bra kvalitet, tydlig kundinformation och prisvärdhet! FI:s tydliga budskap om fondandelsfonder: Vi förväntar oss bra kvalitet, tydlig kundinformation och prisvärdhet!
I want an Advisense expert to contact me about:
FI:s tydliga budskap om fondandelsfonder: Vi förväntar oss bra kvalitet, tydlig kundinformation och prisvärdhet!

By submitting, you consent to our privacy policy

Thank you for connecting with us

An error occurred, please try again later