FCG Malmö startar DSO-nätverk

GDPR står för dörren vilket inte innebär att tiden har runnit ut, utan att en ny tid börjar. Många bolag har utsett eller står i begrepp att utse ett Dataskyddsombud vilket är en helt ny roll. På FCG kan vi erbjuda vår expertis inom GDPR på en rad olika sätt. Vi kan vara råd och stöd i ett implementeringsarbete, vi kan ta rollen som DSO i bolaget och vi startar nu ett helt nytt nätverk för att stötta de nyblivna ombuden, diskutera utmaningar i regelverket eller lösningar på praktiska problem.

Nätverket kureras utav Pia Rosengren, Senior Manager och ansvarig för Region Syd, jurist med bred erfarenhet av regelverksimplementering inom framförallt finansiell sektor och under senare tid, specifikt med GDPR.

Första träffen under 2018 är 29 maj.

Anmäl dig här!

Let's connect

FCG Malmö startar DSO-nätverk FCG Malmö startar DSO-nätverk
I want an Advisense expert to contact me about:
FCG Malmö startar DSO-nätverk

By submitting, you consent to our privacy policy

Thank you for connecting with us

An error occurred, please try again later