Nya spelregler för Pensionsmyndighetens fondtorg: du har väl koll på förändringarna som är att vänta i höst?

Du har säkert hört att det framöver kommer ställas högre krav på fondbolag och fonder som vill finnas på Pensionsmyndighetens fondtorg? Man har velat få bort oseriösa spelare, men även höja kvaliteten i utbudet. Kritiker menar att förändringarna slår hårt, särskilt mot de mindre och nystartade fondbolagen, och försämrar konkurrensen. Den kritiken slår Regeringen och Pensionsmyndigheten bort. De menar att syftet med premiepensionssystemet varken är att underlätta för fondbolag att etablera sig eller att främja konkurrensen på fondmarknaden. Sista ordet lär inte vara sagt om pensionssystemet och Pensionsmyndighetens fondtorg men detta är vad vi vet just nu:

Några av de nya kraven

Det föreslås även att Pensionsmyndigheten ska få rätt att ta ut en årlig avgift från fondbolag för löpande granskning av fonder och fondbolag. Det nuvarande samarbetsavtalet kommer ersättas av ett s.k. fondavtal som bara kan ingås av de fondbolag som klarar av ansökningskraven.

Några datum att ha koll på:

3 maj sägs de nuvarande samarbetsavtalen med Pensionsmyndigheten upp (samarbetsavtalen upphör att gälla 28 december 2018 om inte ansökan om fondavtal inkommit innan dess)

1 oktober ska det finnas ett nytt fondavtal och ansökningsmaterial

1 november är första dagen för ansökan om att få ingå det nya fondavtalet

28 december är sista dagen för ansökan om att ingå fondavtalet för fondbolag som redan har fonder på fondtorget

Läs mer på regeringens hemsida

Let's connect

Nya spelregler för Pensionsmyndighetens fondtorg: du har väl koll på förändringarna som är att vänta i höst? Nya spelregler för Pensionsmyndighetens fondtorg: du har väl koll på förändringarna som är att vänta i höst?
I want an Advisense expert to contact me about:
Nya spelregler för Pensionsmyndighetens fondtorg: du har väl koll på förändringarna som är att vänta i höst?

By submitting, you consent to our privacy policy

Thank you for connecting with us

An error occurred, please try again later