Bankföreningen inför ny kod för ansvarsfull kreditgivning – vilka steg tar ni inom er verksamhet?

För att värna om konsumenterna och verka för ett ökat förtroende för kreditmarknaden har Svenska Bankföreningen och dess medlemsbanker tagit ytterligare steg och inför nu en kod för ansvarsfull kreditgivning på konsumentkreditmarknaden.” meddelade Bankföreningen i ett pressmeddelande i februari.

Bakgrunden till införandet av en kod för ansvarfull kreditgivning är att Bankföreningen är oroade för att förtroendet för kreditmarknaden sjunker i ljuset av de problem som myndigheter och andra pekat på under de senaste åren, och inte minst viktigt är det att enskilda konsumenter inte hamnar i en situation av överskuldsättning. Bankföreningen pekar även särskilt på vikten av att banker och finansbolag verkar etiskt på kreditmarknaden.

Bankföreningen och dess medlemsbanker vill med koden bidra till god kreditgivningssed, ta ansvar och gå före för god etik på konsumentkreditmarknaden. Koden syftar till att konsumenterna ska förstå innebörden av det kreditavtal de ingår. Kreditprocessen ska vara transparent och krediten ska heller inte marknadsföras på ett påträngande sätt.

I samband med införandet av koden hoppas Bankföreningen att även andra aktörer som erbjuder krediter följer efter och inför motsvarande etiska riktlinjer inom sin verksamhet.

FCG välkomnar Bankföreningens initiativ som vi anser kommer att vara en viktig delkomponent för ett ökat ansvarstagande på konsumentkreditmarknaden. Det ska nu bli intressant att följa utvecklingen och se hur övriga aktörer väljer att anpassa sig. Läs mer om koden här.

Vill ni veta mer om hur FCG kan hjälpa er att upprätthålla en ansvarsfull kreditgivning och därmed öka förtroendet på kreditmarknaden?

Let's connect

Bankföreningen inför ny kod för ansvarsfull kreditgivning – vilka steg tar ni inom er verksamhet? Bankföreningen inför ny kod för ansvarsfull kreditgivning – vilka steg tar ni inom er verksamhet?
I want an Advisense expert to contact me about:
Bankföreningen inför ny kod för ansvarsfull kreditgivning – vilka steg tar ni inom er verksamhet?

By submitting, you consent to our privacy policy

Thank you for connecting with us

An error occurred, please try again later